Hver eneste dag dør barn fordi de ikke har tilgang til rent vann og rene toaletter

Vannbårne sykdommer som diaré og kolera er blant de aller største dødsårsakene for barn under fem år rundt om i verden. Hver dag dør over 800 barn av sykdommer forårsaket av urent vann eller mangel på hygiene. Dette er også blant hovedårsakene til underernæring. Diaré spres spesielt raskt i områder med dårlige sanitærforhold, eller hvor vannkildene er usikret. 

Diaré er både lett å behandle og å forebygge. Barn som vasker hendene med såpe etter toalettbesøk reduserer sjansen for å få diaré med 40 prosent. Derfor jobber UNICEF for å sikre bedre kunnskap rundt hygiene.

Dårlige sanitærforhold, urent vann og manglende hygiene påvirker mer enn bare barnas helse. Manglende toalettfasiliteter og vaskemuligheter forhindrer blant annet barn fra å gå på skole. Dette går særlig ut over jenter, som holdes hjemme dersom det ikke er egne jentetoaletter på skolen. Andre får ikke utdanning fordi de må bruke store deler av dagen på å hente vann til familien.

Sulem (9), må gå fire kilometer fra sitt hjem for å hente vann fra et borehull som er den eneste kilden familien hennes har til rent vann. Unicef/Somalia 2017/Ayene
2,6 milliarder
mennesker har fått tilgang til forbedret vannsystemer og vannkvalitet siden 1990. Nå gjenstår arbeidet med å hjelpe ytterligere 663 millioner mennesker.

Unicef ​​hjelper flere barn å få tilgang til rent vann

Våre vann-, sanitær- og hygieneteam arbeider i mer enn 100 land for å holde barna trygge ved å sikre bedre vannforsyning og sanitæranlegg i skoler og lokalsamfunn, og ved å fremme god hygienepraksis som håndvask.

2,1 milliarder mennesker lever uten sikkert vann rundt i verden. Nesten 900 millioner har ikke tilgang på toalett eller latrine. Med din støtte har vi kunnet gjøre noe med det. I løpet av de tre siste årene har vi hjulpet mer enn 100 millioner mennesker med å få rent vann og tilgang til sikre toalettfasiliteter.

Hjelp oss å nå enda flere barn, slik at de kan få rent drikkevann, trygge toalettfasiliteter og god hygiene.

Se hvordan familier i Sør-Sudan sliter med å få tilgang til trygt vann i Juba og andre deler av landet, og hvordan UNICEF ​​hjelper til.

 

 

Det antas at over 600 millioner mennesker vil møte på utfordringer tilknyttet tilgangen til rent vann i 2040. 


Dette kan vi ikke godta!

Feil- og underernæring er en konsekvens av mange ting, deriblant tilgangen til trygt drikkevann
Jeremy Hopkins i UNICEF Sør-Sudan
Som UNICEF-fadder gir du langsiktig hjelp til barna

Aktuelt UNICEF Norge

Den verdenskjente norske dansegruppa er blitt utnevnt som amassadører på grunn av sitt engasjement for ungdom.

UNICEF-ambassadør Penelope Lea var på plass under årets Klimatoppmøte i Madrid. Her sto hun på flere store scener for å fremme...

Unicef