Jens Petter Heyerdahl ny president i UNICEF Norge

Jens Petter Heyerdahl (61) er valgt til ny president i UNICEF Norge. Han avløser Linda Bernander Silseth, som har hatt presidentvervet siden 2010.

Heyerdahl har en lang karriere i næringslivet bak seg, blant annet som administrerende direktør i rekrutteringsselskapet ISCO Group. I tillegg har han arbeidet fire år i FAD (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet), og fire år i Oslo,  med barnevern- og ungdomsspørsmål som ansvarsområde.

-Vi er stolte og glade over å ha fått en kapasitet som Jens Petter Heyerdahl i presidentstolen. Gjennom 30 år som næringslivsleder har han opparbeidet seg et stort nettverk som vil bli nyttig for den videre utviklingen av UNICEF Norge, slik at flere barn i verden overlever og får utvikle seg. I tillegg har han både kunnskap om og et stort engasjement for barn og unge, sier generalsekretær i UNICEF Norge Bernt G. Apeland.

Heyerdahl har hovedfag i sosialpedagogikk og har videreutdanning i samfunnsplanlegging fra NORDPLAN. Ved siden av å være ny president i UNICEF Norge, er Heyerdahl styremedlem i Norwegians Worldwide (Nordmannsforbundet) og i Hovedorganisasjonen Virke (kunnskap og teknologi). Tidligere har han blant annet hatt verv i Youth For Understanding nasjonalt og internasjonalt, European Educational Exchanges, Sentralrådet for narkotikaproblemer og Norges Speiderforbund NSF.

-Jeg er imponert over at UNICEF Norge i dag fremstår synlig og tydelig som FNs hjelpeorganisasjon for barn. Jeg vil bygge videre på dette og bruke min erfaring til å styrke organisasjonen ytterligere, i nært samspill med et svært kompetent og engasjert styre. Ved å fremstå med tydelig stemme på barns vegne og parallelt sikre økte inntekter til UNICEFs arbeid, vil flere barn i verden leve opp og utvikle seg til sitt fulle potensial, slik de alle har rett til gjennom barnekonvensjonen, sier Jens Petter Heyerdahl.

Generalsekretær Bernt G. Apeland vil også benytte anledningen til å takke avtroppende president Linda Bernander Silseth for stor innsats i sin lederperiode.

-Hun har bidratt til å løfte oss som organisasjon, både gjennom strategisk tilnærming til vårt arbeid og gode råd for å videreutvikle UNICEF Norge. I Lindas presidentperiode har det blitt tatt kloke beslutninger som har gitt synlige resultater både på det økonomiske området og for UNICEF Norges posisjon i det norske samfunn, understreker Apeland.

Fra 27. mai består det øvrige styret i UNICEF Norge av Jon-Håkon Schultz (visepresident), Loveleen Rihel Brenna, Kari Drangsholt, Kalle Fürst, Tove Hauge, Halvard Lesteberg og Helene Sandbu Ryeng (ansattes representant).
 

For mer informasjon og kommentarer kontakt:

Kommunikasjonssjef Merete Agerbak-Jensen. Mob: 91 83 95 96 E-post: maj@unicef.no

Kommunikasjonsrådgiver: Helene Sandbu Ryeng. Mob: 994 06 730 E-mail: helene.sandbu.ryeng@unicef.no

 

Helene har harbeidet som kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge i 6 år

Gjennom jobben reiser hun en del i felt for å dokumentere UNICEFs arbeid. Helene arbeidet for UNICEF i Liberia, i forbindelse med Ebolaepidemien 2014/2015 og jobbet med krisekommunikasjon på regionkontoret til UNICEF i Vest- og Sentralafrika i 2016.

FN-dagen : En hel generasjon på kanten av stupet

To UNICEF-ansatte drept i bombeangrep i Kabul

Verdens vanndag 22.mars: Skru på pengekranen

Unicef