Et lite snitt

Omskjæring

Omskjæring av jenter praktiseres fremdeles i mange land, tross innsats for å stoppe det. Hensikten er at jentene skal respekteres og beholde sin ære. Disse jentene utsettes for store smerter, og lemlestes for resten av livet.

Hva gjør UNICEF?

Informasjon gir resultater

UNICEF anser omskjæring som et grovt brudd på barns rettigheter. I kampen for å forhindre kjønnslemlestelse og omskjæring av jenter jobber UNICEF iherdig med å spre informasjon om hvorfor dette er skadelig. Fordi dette er et kulturelt følsomt tema, arbeider vi tett med lokale ledere i landene det gjelder. Når man ønsker å nå frem med et budskap har budbringeren ofte større effekt enn selve budskapet, og vi knytter derfor til oss lokale ressurser i arbeidet med å spre informasjonen.

  • © UNICEF/NYHQ2010-1832/SHEHZAD NOORANI
    14 år gamle Christina John står utenfor huset sitt i landsbyen Rebu i Tanzania. Christina ble omskjært som 12-åring og deretter giftet bort. "Jeg tror ikke det er rett å omskjære barn. Det var så smertefullt," sier hun.
  • Ti år gamle Catherine Kati Coulibaly måtte rømme fra sitt hjemsted på Elfenbenskysten i 2012, da en gruppe kvinner prøvde å få henne omskjært. Omskjæring har vært ulovlig på Elfenbenskysten siden 1998, men er fortsatt et utbredt problem i landet.
Fremdeles mye igjen

Permanente skader

Omskjæring er en kulturelt betinget praksis. Det er en konsekvens av kvinneundertrykking og et ønske om å kontrollere jenters seksualitet, eller et resultat av religiøse oppfatninger som sier at jenter må omskjæres for å være rene, ærbare og respekterte. Fortsatt omskjæres mange jenter i store deler av Nord-Afrika, Midtøsten og Sørlige deler av Asia. Omskjæring påfører jentene uutholdelige smerter og varige skader i underlivet. Vanligvis blir jentene omskåret når de er mellom 4 og 11 år, og mange mister livet under eller i etterkant av inngrepet. For å stoppe praksisen er ikke et forbud tilstrekkelig. Omfattende informasjonskampanjer må til for å sete fokus på skadevirkningene, og å endre måten folk tenker på.

  • Maimuna Djau har omskjært 369 jenter i Guniea- Bissau siden hun lærte inngrepet av sin bestemor. Etter å ha mottatt informasjon om skadevirkningene, har hun nå stoppet praksisen, og blitt en talsperson mot omskjæring.
  • Ei jente lærer om skadevirkningene ved omskjæring på en skole i byen Imdibir i Etiopia. I Etipoia samarbeider myndighetene med organisasjoner for å spre informasjon om omskjæring, og man ser en tydelig nedgang i praksisen.
  • Ei gruppe kvinner holder demonstrasjon mot omskjæring av jenter i landsbyen Cambadju i Guinea-Bissau. Landsbyen er den første i landet til å gjøre praksisen ulovlig. Forbudet følger en omfattende informasjonskampanje i landsbyen.
Hva kan du gjøre?

Bidra i kampen!

Ved å støtte UNICEF, vil du være en viktig brikke i kampen for å nå frem med informasjonen om skadevirkningene av omskjæring. Omskjærte jenter må ofte leve med smerter og arr som følger dem resten av livet. Du vil bidra i kampen for at flere jenter får beholde kontrollen over egen kropp.

Unicef