Ofte stilte spørsmål

Her er noen av de vanligste spørsmålene vi får med tilhørende svar

Hva står forkortelsen UNICEF for?

Forkortelsen UNICEF står for United Nations Children’s Fund, på norsk FNs barnefond. Opprinnelig het organisasjonen United Nations International Children’s Emergency Fund, men endret navn da man begynte å satse på langsiktig bistand. Forkortelsen forble imidlertid uendret fordi den var godt innarbeidet.

I hvilke land arbeider UNICEF?

UNICEF jobber i 190 land, og hele 88 prosent av de ansatte, over 7000 mennesker, jobber ute i felten. Det finnes åtte regionale og 161 landkontorer nasjonale kontorer. I Firenze i Italia har UNICEF et forskningssenter, og i København ligger hovedlageret for alt materiell som brukes i felten. UNICEFs hovedkvarter er i New York. Les mer om organisasjonen UNICEF.

Hva gjør UNICEF?

UNICEF arbeider for å sikre barnas rettigheter i henhold til Barnekonvensjonen av 1989. Våre fokusområder er:

  •     Overlevelse og oppvekst: Barns overlevelse og utvikling; helse, ernæring, rent vann og tilfredsstillende sanitære forhold.
  •     Utdanning: Grunnutdanning med vekt på lik rett til utdanning og kvalitetsskole til alle, med et spesielt fokus på jenters rettigheter til utdanning.
  •     Barns rettigheter: Globalt og lokalt samarbeid for å styrke barns rettigheter.
  •     Beskyttelse: Beskyttelse av barn mot vold, utnytting og misbruk.
  •     HIV/AIDS: Beskytte og hjelpe barn og mødre som er smittet og berørt av hiv/aids.

Vi støtter barns helse og ernæring, tilgang til rent vann og sanitære forhold, kvalitetsskole for alle gutter og jenter, og beskyttelse av barn mot vold, utnytting og aids. UNICEF er den største distributøren av vaksiner til fattige land. Les mer.

Hvordan kan jeg kontakte UNICEF-kontorer i andre land?

Gå inn på UNICEFs internasjonale nettside der vil du finne informasjon om alle landene UNICEF jobber i.

Hvordan kan jeg støtte arbeidet deres?

Du kan støtte UNICEFs arbeid på flere måter. Blant annet kan du bli fadder. Da støtter du oss med et fast månedlig beløp. Du kan også kjøpe verdensgaver eller gi et engangsbeløp.

Hvor kan jeg finne informasjon om sentrale temaer for barn som f.eks. barnearbeid, barns helse, utdannelse og ernæring?

Du kan finne informasjon om sentrale temaer for barn under "Dette gjør vi". Informasjon på engelsk finner du også på UNICEFs internasjonale sider unicef.org og childinfo.org.
The State of the World's Children er UNICEFs årlige nøkkelrapport.
The Progress of Nations inneholder sammenliknende statistikk som viser hvor langt de enkelte nasjoner er kommet med å sikre barns rettigheter. Andre sentrale rapporter og informasjonshefter blir lagt ut fortløpende.

Se våre publikasjoner

Hvordan går jeg frem hvis jeg ønsker å jobbe for UNICEF internasjonalt?

Jobbansettelser i UNICEF Internasjonalt går ikke via UNICEF Norge. Du må kontakte UD eller hovedkontoret vårt i New York.

Her kan du lese mer om hvordan det fungerer: regjeringen.no / unicef.org

Kan jeg jobbe som frivillig hos UNICEF Norge?

Unicef har dessverre ikke noe frivillighetskorps. Vi setter pris på at mange ønsker å engasjere seg i UNICEFs arbeid. Du kan støtte vårt arbeid blant annet ved å bli fadder. Flere måter å støtte oss på kan du lese om her. Kanskje kan du starte din egen innsamling.

UNICEF sitt arbeid?

UNICEF får ingen økonomisk støtte fra FN, men finansieres utelukkende av frivillige bidrag fra regjeringer og private givere. For mer detaljert informasjon, gå til UNICEFs årsrapport.

Hvor mye av mine penger kommer fram?

UNICEF Norges mål er at så stor andel som mulig av mottatte pengegaver skal gå til barna. I 2016 gikk 75 % til UNICEFs arbeid for barn, 21,9% til inntektsgivende arbeid og 3,1% til administrasjon.

Kunne dere sendt mer penger til barna?

UNICEF Norge jobber for å kontinuerlig øke bidraget til utviklingsprosjekter. Innsatsen nytter. De siste tre årene har UNICEF Norges bidrag til arbeidet for barn økt med 280 prosent. Bidragene fra UNICEF faddere og bedrifter er avgjørende for å fortsette denne veksten. Det er relativt kostnadskrevende å rekruttere faddere, men på sikt blir kostnadene minimale, og det skaper bedre økonomisk forutsigbarhet. Våre beslutninger om investeringer i innsamlingsarbeidet baserer seg alltid på grundige beregninger som vurderes og godkjennes av både egen ledelse og vårt regionkontor i Geneve.

Om 75% går til formålet, hva brukes de resterende pengene til?

3,1% er av pengene går til administrasjon. Resten brukes til inntektsgivende arbeid, som kampanjer, utsendelser og produksjon av informasjonsmateriell. Les mer om UNICEF Norge og innsamlede midler.

Hvor mye penger går til administrasjon?

UNICEF Norges administrasjonskostnader utgjorde 3,1 % for år 2016.

Administrasjonsprosent er beregnet som administrasjonskostnader delt på sum forbrukte midler. Administrasjonskostnader omfatter kostnader som verken direkte eller indirekte kan knyttes til organisasjonens aktiviteter, for eksempel generell ledelse, rapportering, mv.  
Hvorfor varierer kostnadene så mye mellom ulike organisasjoner?

Det er vanskelig å sammenligne ulike innsamlingsorganisasjoner. UNICEF Norge er en ideell organisasjon, som skiller seg fra mange andre organisasjoner i Norge. Organisasjoner UNICEF Norge vanligvis sammenlignes med, mottar relative store offentlige bidrag primært fra NORAD som en del av sin totale inntekt. Det får ikke UNICEF Norge da det norske regjeringsbidraget til UNICEF går direkte til UNICEFs hovedkontor i New York. Det er små eller ingen kostnader knyttet til anskaffelse av offentlige midler, og offentlige midler bidrar til å redusere kostnadsandelen og øker andelen av pengene som går til formålet/utviklingsprosjekter.

UNICEF Norge har ingen store egne kapitalavsetninger og spekulerer ikke med givernes penger.

Våre penger brukes hele tiden der det er behov – i arbeid for barn som trenger vår hjelp.

Jeg er journalist – hvordan kan jeg få tak i informasjon?

Se kontaktinfo på vår presseside.

Unicef