I samme båt.

Du er her:

Unicef

Om UNICEF

UNICEF (United Nations Children's Fund) er FNs eget barnefond og verdens største hjelpeorganisasjon for barn. Vi arbeider i 190 land, på landkontorer og i nasjonale komiteer, for barns rettigheter.

UNICEF har over 161 landkontorer som jobber direkte med utviklingshjelp og nødhjelp. Her fokuserer vi hjelpen innenfor de områder som er aller viktigst for barna. Dette gjør vi i tett samarbeid med en rekke aktører, fra nasjonale myndigheter til barna selv. Les mer om hvordan vi er organisert.

UNICEF har fem prioriterte innsatsområder:

  • Overlevelse og oppvekst: Barns overlevelse og utvikling; helse, ernæring, rent vann og tilfredsstillende sanitære forhold.
  • Utdanning: Grunnutdanning med vekt på lik rett til utdanning og kvalitetsskole til alle, med et spesielt fokus på jenters rett til utdanning.
  • Barns rettigheter: Globalt og lokalt samarbeid for å styrke barns rettigheter og sørge for at alle rettighetene blir oppfylt.
  • Beskyttelse: Beskyttelse av barn mot vold, utnytting og misbruk.
  • HIV/AIDS: Beskytte og hjelpe barn og mødre som er smittet og berørt av hiv/aids.

UNICEF er én av verdens fremste eksperter på barns levekår, og gir ut en rekke publikasjoner og rapporter om barns situasjon i verden.

Innsamling og opinionsarbeid

Totalt fins det 36 nasjonale komiteer som jobber med å samle inn penger til UNICEFs internasjonale arbeid, og med opinionsarbeid for barns rettigheter. UNICEF får ingen støtte fra FN, men finansieres utelukkende av frivillige bidrag fra regjeringer, næringsliv, organisasjoner og andre private givere. UNICEF er én av verdens ledende pådrivere for at barn skal få oppfylt sine rettigheter i henhold til Barnekonvensjonen.

Ambassadører over hele verden

UNICEF har mer enn 300 ambassadører som skaper oppmerksomhet om arbeidet for barns rettigheter. På listen er kjente skuespillere, musikere, idrettsutøvere og artister som taler barnas sak på internasjonalt nivå og som bruker sin status til å hjelpe oss i vårt arbeid.