UNICEF jobber for å skape varige endringer og styrke rettighetene - for hvert barn. Som verdens største hjelpeorganisasjon for barn og en viktig del av FN, har vi unik gjennomslagskraft i over 190 land. Vi kjemper for å redde barns liv, beskytte de mest sårbare og bygge en bedre fremtid i verdens mest belastede områder.

UNICEF Norges hovedformål er å inspirere til engasjement for verdens barn. Vi er én av 34 nasjonale støttekomiteer for UNICEF. Støttekomiteene jobber med å samle inn penger til UNICEFs internasjonale arbeid, og med opinionsarbeid for barns rettigheter.

En organisasjon i vekst

UNICEF Norge ble stiftet i 1954, da var kun én person ansatt. I dag er vi rundt 45 ansatte fordelt på følgende avdelinger: Marked Privat, Marked Næringsliv og partnere, Barns rettigheter og bærekraft, Kommunikasjon og merkevare, HR, Økonomi og administrasjon.

UNICEF Norge vokser og i september 2018 flyttet vi inn i større og moderne lokaler i Nydalen i Oslo.

Styret

Fra 1. januar 2016 gikk UNICEF Norge over fra å være en organisasjon til en stiftelse.

Styret i stiftelsen består av følgende personer:

Jens Petter Heyerdahl (president)

Siri Fürst

Usman Ahmad Mushtaq

Hilde Midthjell

Camilla A. C. Tepfers

Thomas Noer

Kathinka Sommerseth

Irene Ohnstad (ansattvalgt)

Ola Wiig Hanssen (ansattvalgt)

Generalsekretær

Camilla Viken er generalsekretær i UNICEF Norge (f.o.m. 2017). Camilla Viken er utdannet økonom og statsviter, blant annet fra Stanford University i USA og NTNU i Norge. Hun har lang erfaring fra næringslivet. I Norsk Hydro jobbet hun i selskapets avdeling for samfunnsansvar, med ansvar for implementering av bærekraftig strategi på alle nivåer i virksomheten. Hun har også erfaring fra salg som resultatansvarlig i Microsoft Norge. Før UNICEF har Viken hatt ulike stillinger i Redd Barna, sist som ansvarlig for finansiell og planmessig oppfølging av en stor prosjektportefølje i 40 land.

Årsrapporter

Årsmøter

Årsmøtet fra 2018 kan sees i opptak HER

Unicef