Barnekonvensjonen 25 år markert i Stortinget

  • 120101_unicef_18_2.jpg

    - Vi unge ønsker ikke bare å bli hørt, men også å bli tatt på alvor og få reell innflytelse, var budskapet fra 17-åringene Sigurd Log Røren og Maika Godal Dam fra Stortingets talerstol i dag.
  • 120101_unicef_56.jpg

    Sølvguttene bidro musikalsk til markeringen av Barnekonvensjonens 25 års-dag i lagtingssalen på Stortinget.

Den 20.november 1989 ga statsledere fra hele verden et løfte til verdens barn. De lovet å gjøre alt de kunne for å beskytte og respektere barn rettigheter. Det som senere skulle bli verdens mest tilsluttede menneskerettighetskonvensjon så dagens lys. Dette ble behørig markert i Stortinget i dag. 

"Hvem er denne karen med sekk og lue på..." Sortingspresident Olemic Thomessen var ikke ringere enn at han startet seminaret i lagtingssalen med å synge en kjent og kjær sang fra Barne-TV på 70-tallet. Jon Blund reiste rundt og informerte om barns rettigheter.
- Jon Blunds budskap var så enkelt at barn kunne forstå det. Det burde også være en ledetråd i politikken, sa stortingspresidenten.

Han understreket hvor viktig det er at barn blir hørt og at det legges til rette for at barn og unge kan delta i demokratiske prosesser. 
- Det sentrale i barnekonvensjonen er at barn ble anerkjent som selvstendige individer, sa Thomessen videre.

Har båret frukter
Barnekonvensjonen ble til samme år som Berlinmurens fall, og Unicef Norges generalsekretær hevdet i sin innledning at det å sørge for barns det første internasjonale rettslig bindende dokumentet om barns rettigheter var den viktigste av de to begivenhetene.
- Dette er en historisk dag. Og løftene som ble gitt i 1989 har båret frukter, understreket Bernt Apeland, generalsekretær i Unicef Norge. 

Barnekonvensjonen er blant annet grunnsteinen i den fantastiske fremgangen verden har oppnådd med å halvere barnedødeligheten, sørge for at 9 av 10 barn går i skole og at mange dødelige barnesykdommer er i ferd med å utryddes. I dag er Barnekonvensjonen den mest tilsluttede av alle menneskerettighetskonvensjoner med i alt 194 staters tilslutning. Alle land i verden bortsett fra USA, Somalia og Sør Sudan har ratifisert konvensjonen.  

- Det viser at å fremme og respektere barns rettigheter er noe verdens ledere har klart å bli enige om. Barnekonvensjonen er først og fremst en rettighetskatalog for barn og unge. Men samtidig er den et rammeverk for hvordan stater skal beskytte barn, og ivareta deres stilling som selvstendige rettighetshavere, sa Apeland. 

Vil ha reell innflytelse 
De unge var også representert i stortingssalen i dag. Sigurd Log Røren og Maika Marie Godal fra Sentralt Ungdomsråd i Oslo understreket at de unge krever, ikke bare å bli hørt, men også å bli tatt på alvor. 

- Hvis ungdom gang på gang blir spurt om deres mening, men ikke ser noen konsekvenser at det, virker det demotiverende, sa Maika Marie Godal fra talerstolen.

Stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) stemte i og fokuserte på at barns deltakelse må være noe mer enn symbolsk. 

- Det må ikke bare dreie seg om å krysse av et skjema om at "barn er blit hørt". Vi må sørge for at barn får reell innflytelse og at vi begynner å se verdien av at barn er med. 

Sølvgutter og sommerfugl
Seminaret i Stortinget ble likevel avsluttet med symbolikk - to kulturelle innslag som nettopp symboliserer barns deltakelse. På Miniøya-festivalen i sommer kom barn i alle aldre innom Unicefs stand og klippet ut hender i mange farger. På hendene skrev barna hvilke rettigheter de selv mente var viktigst. Kunstneren Monia Nilsen satte alle hendene sammen til det fargerike kunstverket, "Sommerfuglen", som i dag ble høytidelig overrakt Stortingspresidenten. 

Sølvguttenes avslutning løftet det musikalske nivået i stortingssalen til nye høyder. 

trulss bilde

er kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge. Han har jobbet for UNICEF i felt i Jemen. I tillegg har han jobbet for FN-organisasjonen FAO i Pakistan og Panama gjennom beredskapsstyrken NORCAP.

Barns nye klagerett forsterker demokratiet

- #Hør Oss

Norge bryter barns rettigheter på flere områder

Unicef