25 år med fremgang for barn

  • monia_nilsen.jpg

    På Miniøya-festivalen i sommer kom barn i alle aldre til Unicef og klippet ut hender. På hendene skrev de ned hvilke rettigheter de mener er viktigst. Kunstneren Monia Nilsen satte sammen hendene til et kunstverk, som i dag ble overrakt til Stortinget.

I dag feirer vi det viktigste som har skjedd for barn i verden. Det er nøyaktig 25 år siden barn fikk sine rettigheter spikret i Barnekonvensjonen. Og verden har blitt bedre for barn! Dette sier generalsekretæren i UNICEF Norge, Bernt G. Apeland, i anledning denne historiske dagen:

Det umulige er mulig: FNs egen lov for barna – Barnekonvensjonen - ble til 20. november for 25 år siden. Konvensjonens og vår store drøm er at alle barn skal få vokse opp, blomstre og ha gode liv. En halvering i barnedødeligheten siden 1989 viser at det som kan virke umulig er mulig. Nytenkning er å sprenge grenser og ikke akseptere status quo. Vi setter derfor innovasjon i sentrum når vi i dag feirer Barnekonvensjonens jubileum.

For 25 år siden ble Berlinmuren revet i løpet av en natt. En natt som endret verdenshistorien for alltid, hvor menneskeheten viste oss at den kan endre sin egen fremtid. Men i 1989 bygde menneskeheten også en mur, nemlig grunnmuren som sementerte barns rettigheter: Barnekonvensjonen. Konvensjonen gir alle barn rett til å overleve, en god helse, skolegang og si sin mening. Noen få hadde trodd at det var mulig å få en egen FN-lov for barna. I dag er konvensjonen ratifisert av 194 medlemsland og er den mest ratifiserte av alle FNs menneskerettighetskonvensjoner. I et historisk perspektiv mener jeg at Barnekonvensjonen vil bli stående som en viktigere begivenhet enn Berlinmurens fall.

Siden 1989 har vi halvert antall barn som ikke overlever sin femte bursdag, halvert mødredødeligheten, halvert antall mennesker uten rent drikkevann, nesten halvert antall barn som ikke begynner på barneskolen og vi har halvert antall barn som blir utsatt for grovt barnearbeid. Menneskeheten har endret verden, fordi vi har turt å drømme om en bedre fremtid og sprenge grenser. Vår tids måte å drømme på kan vi kalle innovasjon. Små nye løsninger kan bety store endringer for verdens barn.

  • For noen år siden drømte vi om direkte dialog med barna og deres familier, informere dem og høre deres mening. I 2014 bruker vi enkel mobilteknologi og sms’er for tilbakemelding fra ungdom på samfunnsutfordringer. UNICEF bruker også sms til å sende ut informasjon om hiv eller hvor familier kan vaksinere seg. I Uganda snakker UNICEF via sms direkte med over 240.000 ungdommer som har registrert seg som såkalte u-reportere. I Liberia bruker vi u-reportere til å innhente informasjon om Ebola-tilfeller og til å spre informasjon om hvordan beskytte seg mot sykdommen.
  • For bare noen år siden drømte UNICEF om at familier selv kunne gjøre sine underernærte barn friske med en enkel metode. I dag blander familiene selv høyenergimat og vitaminpulver inn barnas kosthold. De trenger ikke møte opp på et kontor for å få denne hjelpen. En enkel innovasjon, men den er med på å motvirke at barn dør av underernæring og diaré som er to av de verste barnedreperne i verden.
  • For bare noen år siden drømte UNICEF om at alle barn som kommer bort fra sine foreldre i krig, raskt skulle finne tilbake til dem igjen. I Syria-konflikten har UNICEF nå tatt i bruk registrering av bortkomne barn via mobil. Det gjør at stadig flere barn finner tilbake til sine foreldre – ofte etter bare noen timer.

Men vi kan ikke gi oss før hvert enkelt barn får overleve og utvikle seg. Det er et moralsk imperativ. Derfor er det viktig at vi fortsetter å drømme om en bedre fremtid – og gjør drømmene våre til en virkelighet som er større enn  drømmen. Drømme slik John Lennon gjorde i sangen « Imagine ».  

Som en hyllest til barnekonvensjonen og barns rettigheter, har UNICEF fått rettighetene til å lage en ny versjon av denne sangen med millioner av stemmer fra hele verden. Alle innbyggere i alle land – Norge inkludert - er invitert til å synge inn noen strofer av sangen ved å laste ned Imagine- appen fra  http://imagine.unicef.org. I samme anledning har har ABBA frigitt sin sang « Chiquitita » for andre artister som vil støtte opp om UNICEF og vårt arbeid for barns rettigheter. Svenske Laleh har allerede spilt inn sin versjon. Vi håper at alle lands myndigheter og innbyggere vil dele drømmen og hjelpe oss med å tenke nytt. For da blir det umulige mulig.

Grunnlovsfester barns rettigheter

Ny regjering må være på parti med barna

Ulik adresse - like muligheter?

Unicef