-Dette er pinlig for regjeringen

Da Høyre og FrP var i opposisjon mente de at det var uheldig at Norge ikke ville gi barn klagerett. Ett år etter at de inntok regjeringskontorene viser de ingen vilje til å omsette ord til handling. Pinlig, mener UNICEF.

-Det er pinlig for regjeringen og trist at Høyre og FrP er veldig opptatt av barns rettigheter når de sitter i opposisjon, men når de nå sitter i posisjon og faktisk har muligheten til å ratifisere tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen som gir barn individuell klagerett, så blir det helt taust, sier generalsekretær i UNICEF Norge Bernt G. Apeland.

I opposisjon sa Høyre og Fremskrittspartiet følgende om forrige regjeringens manglende raitfisering av barnekonvensjonens tredje tillegsprotokoll :

Regjeringen hevder at Norge ligger i front når det gjelder ivaretakelse av barns rettigheter, også juridisk. Forslagsstillerne mener Norges vegring har en uheldig signaleffekt overfor land hvor behovet for slike mekanismer er enda større. Det er også uheldig for barn i Norge at regjeringen trenerer en ordning som vil gi barn styrket vern. (Dok 8:149 S (2011-2012) http://bit.ly/1whj794

- Nå har partiene hatt ett år på seg til å sikre barn i Norge klagerett uten at noe har skjedd. Dette etterlater et inntrykk av at engasjementet for barns rettigheter er størst når det ikke betyr noe, sier Apeland.

I år er det 25 år siden barnekonvensjonen ble vedtatt av FN. Den gang var Norge en viktig pådriver, nå er vi i ferd med å bli en rettighetssinke.

14 stater har ratifisert barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll, herunder land som Tyskland, Spania, Irland og Portugal. I tillegg har land som Finland, Italia og Østerrike signert tilleggsprotokollen, og dermed planlagt å ratifisere.

-Jeg ser ingen gode argumenter for at barn i Norge ikke skal ha de samme rettighetene som tyske og spanske barn. Den forrige regjeringen utredet konsekvensene av en ratifisering. Rapporten konkluderer med at dette vil bedre rettsikkerheten til barn. Det er ingen tunge motargumenter, forklarer Apeland.

20. November fyller barnekonvensjonen 25 år.

- Jeg håper regjeringen kommer til bursdagsfesten med ratifisering i gave og med det viser at de tar barns rettigheter i Norge på største alvor, sier generalsekretæren i UNICEF Norge.

Ved at Norge ratifiserer tilleggsprotokollen gir man barn i Norge rett til å klage til FNs barnekomité, dersom staten ikke har gjort nok for å sikre deres rettigheter.

helenes bilde

Helene har harbeidet som kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge i 6 år

Gjennom jobben reiser hun en del i felt for å dokumentere UNICEFs arbeid. Helene arbeidet for UNICEF i Liberia, i forbindelse med Ebolaepidemien 2014/2015 og jobbet med krisekommunikasjon på regionkontoret til UNICEF i Vest- og Sentralafrika i 2016.

  • Innovasjon og infrastruktur

- Et tilbakesteg for barns rettigheter

Somalia har godkjent barnekonvensjonen

25 år med fremgang for barn

Unicef