Skolestart: Ingen skolestart for 57 millioner barn

  • ingenskolestart.png

    Fatouma Wangara (10) er en av elevene ved ‘Bahadou 2’ skolen i Timbuktu i Mali som har fått nytt skolemateriell fra UNICEF etter at skolen var okkupert av opprørere. Foto: Harandane Dicko/UNICEF
  • ingenskolestart2.png

    Khalid har flyktet fra krigen i Syria og bor nå i Mafraq nord i Jordan. På den lokale skolen er det dobble skift for at de mange flyktningbarna skal få skolegang. Foto: Helene Sandbu Ryeng/UNICEF

Mens skoleklokkene her hjemme ringer inn til første time etter skoleferien er det ingen skolestart for 57 millioner barn i verden. De mister muligheten til å utvikle seg og skape en tryggere fremtid for seg selv og familien.

Et flertall av de 57 millioner* barna som ikke får skolegang bor i Afrika sør for Sahara og i Sør- og Vest-Asia. Flere av familiene har ikke råd til å sende barna på skolen og trenger inntektene som barna kan få gjennom arbeid.

 -Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett til utdanning. I tillegg er skolegang en av de mest effektive måtene å løfte mennesker ut av fattigdom på. Barn som får utdanning har større forutsetninger for å få jobb, de gifter seg senere, får færre barn og er i bedre stand til å ta vare på familien. En ond fattigdomssirkel brytes, sier generalsekretær i UNICEF Norge Bernt G. Apeland.

1,7 millioner flere lærere

Den gode nyheten er at 90 prosent av verdens barn er innskrevet i grunnskolen og at det nå er like mange jenter som gutter som får skolegang på grunnskolenivå. Desverre er det for mange barn som går ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne.

 -Noe av det viktigste vi kan gjøre for å oppfylle barns rett til utdanning er å sørge for at de får undervisning fra utdannede lærere. Det er anslått at verden trenger 1,7 millioner flere lærere de neste to årene for å sikre at alle barn får grunnutdanning. 1 million av lærerne trengs i Afrika, forklarer Apeland.

Kjemper for å få gå på skolen

28,5 millioner av barna som ikke får grunnskole bor i land med krig og konflikt. De får ikke skolegang

fordi skolen er bombet i stykker, de er på flukt eller at det rett og slett er for farlig å være på skolen. Situasjonen i Syria er ett eksempel på at krig hindrer barns skolegang og her er utdanning en av UNICEFs viktigste prioriteringer.

- Utdanning er på mange måter livreddende nødhjelp. Skolen blir en dråpe av normalitet i en kaotisk og traumatisert livssituasjon, og samtidig et fundament for å klare seg videre i livet – etter en konflikt som forhåpentligvis tar slutt så fort som mulig, sier Apeland.

 Dropper ut

32 millioner elever måtte ta ett av skoleårene omigjen i 2010. Samme år droppet drøye 31 millioner barn ut av skolen i følge UNESCO. Når de først slutter kommer de sjelden tilbake.

 -Dette er tapte muligheter. Barna mister muligheten til å skaffe seg en god base de kan bygge fremtiden sin på. Samfunnet mister produktive medlemmer og går glipp av økonomisk vekst. Dette rammer de fattigste familiene og de fattigste samfunnene hardest, sier generalsekretæren i UNICEF Norge.

*MDGreport 2013

Skolen livsviktig for barn i krig

Skolegang og beskyttelse kan redde en hel generasjon

Skolestart: En av tre mener lærerne ikke har den viktigste kompetansen

Unicef