Skolestart: Takk for at du er lærer’n vår

I forbindelse med skolestart ønsker UNICEF Norge å takke alle de gode lærerne som nok en gang gyver løs på et krevende skoleår etter en velfortjent ferie.

UNICEF Norge har kalt årets skolestartkampanje for ”Lærer’n vår. Her ønsker vi å sette fokus på, og ikke minst takke alle lærerne som gjør en fantastisk jobb for våre barn.

- Lærere er den viktigste ressursen for å gi våre barn kunnskap, derfor ønsker vi i UNICEF å gi dem heder i forbindelse med skolestart, sier fagansvarlig for barn og unge Ellen Sandøe.

UNICEF Norge har laget en plakat som fremhever flere av de mange gode egenskapene som lærere har. Plakaten er sendt ut til alle landets skoler.

Her kan du laste ned plakaten

-Vi ønsker å formidle at vi har vi har sett hvilken enorm betydning lærerne har for elevene. Mange kompetansemål skal nås. Elevgruppene er sammensatte av ulike individer med til dels svært forskjellig bakgrunn og behov. Ofte kreves det en tusenkunstner for å skape et utgangspunkt som gir grunnlag for læring. Med plakaten ønsker vi på vegne av barna å si takk, sier Sandøe.

Jens Stoltenbergs lærer
Statsminister Jens Stoltenberg fortalte i årets Sommeråpent på NRK om hvor viktig hans lærer ble for hans selvtillit.

- ”Han het Christian Smith. Og jeg var, som det har stått i noen bøker og artikler, en litt usikker kar. Jeg stammet litt. Jeg var ganske tjukk, og jeg slet veldig på skolen. Han gav meg selvtillit. Han støttet meg og er i tillegg til mine foreldre den personen i mitt liv som har vært viktigst for meg. Og det sier noe om hvor viktig gode lærere er, og hvor flott det er å få være lærer og kunne få lov til, ja, gi barn en sånn start på livet, så han vil jeg også få lov til å takke spesielt”, sa Stoltenberg.

Dette er et godt eksempel på hvor viktig lærernes sosiale egenskaper er.

- De fleste klasser har ett eller flere sårbare barn. Noen bærer på hemmeligheter om vanskelige hjemmeforhold, rus eller overgrep. Andre mangler selvtillit. Mange kan fortelle om en lærer som SÅ dem da det røynet på som verst og som ble et fast holdepunkt i en tøff hverdag. Læreren ble for dem Den ene – ankerfestet som hjalp dem videre, sier Sandøe i UNICEF Norge

Uten lærere er skolene lite verdt.

Da UNICEFs toppsjef Anthony Lake gjestet Norge i mai holdt han et brennende innlegg om viktigheten av lærere. Han sa:

”A teacher without a school is a lot more valuable than a school without a teacher” eller på norsk ”En lærer uten skole er langt mer verdifullt enn en skole uten lærer”

Skolens mandat er utdanning og kunnskapsformidling til barn og unge. Men hvordan elevene lærer best, hva som skal læres og hvilke læreregenskaper som er viktigst, er gjenstand for diskusjon.

-UNICEF Norge ønsker også med denne skolekampanjen å bidra til en debatt rundt lærerrollen og hvordan lærerne best kan dyktiggjøres og støttes i sin viktige oppgave for både samfunn og individ, avslutter fagansvarlig for barn og unge i UNICEF Norge, Ellen Sandøe.

UNICEF Norge har undervisningsopplegg for bruk i skolen, de finner du her

Du kan også laste ned vår korte brosjyre som gir en god oversikt over hva vi kan hjelpe deg som er lærer med i undervisningen

Utdanning utjevner forskjeller

Når barn føder barn

Irak: Skolegang kan redde en hel generasjon syriske barn

Unicef