Verdens 93 millioner usynlige barn

  • 98mill1.png

    Liban Ibrahim (8) mistet det ene beinet i en eksplosjon i Mogadishu, Somalia, for fem måneder siden.
  • 93mill2.png

    Prinsesse Märtha Louise og UNICEFs Bernt Apeland satte stor pris på Torshov Skoles Musikkorps, som består av barn og voksne med psykiske utviklingshemninger. Korpset skapte herlig stemning under lanseringen av UNICEFs tilstandsrapport.
  • 93mill3.png

    Jon Henrik Larsen har gjort fordommer til skamme, snudd svakhet til styrke, og driver nå med stor suksess sin egen mediebedrift. Larsen,som er autist, holdt et inspirende innlegg om hvordan mennesker med nedsatt funksjonsevne kan inkluderes i samfunnet og

Ofte utestengt og usynliggjort. Årets tilstandsrapport om barn fra UNICEF handler om barn med nedsatt funksjonsevne. Eller barn med evner som vi sier.

- Min erfaring i møte med mennesker med ulike fysiske eller psykiske utfordringer er at jeg stadig blir imponert over ressursene de innehar og hvilket fantastisk pågangsmot de viser. Istedet for det engelske uttrykket "disabled" foretrekker jeg, inspirert av Cato Zahl Pedersen, uttrykket "different-abled". Det sa Prinsesse Märtha Louise i sin åpningshilsen da UNICEF-rapporten State of the world's children ble lansert i dag

Rapporten sier noe om hvordan barn i verden har det, samtidig som den alltid har et tema. I år er temaet barns med nedsatt funksjonsevne.

Ikke en minoritet 
I følge WHO lever minst 1 milliard mennsker, 15 prosent av verdens befolkning, med en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Av disse er anslagsvis 93 millioner barn under 15 år, det vil si 1 av 20 barn. Tallet er antakelig mye høyere uten at dette er fanget opp i statistikkene.

Desverre møter altfor mange barn med nedsatt funksjonsevne store hindringer i hverdagen og mangler ofte muligheten til å leve opp til sitt fulle potensial. 

- Disse barna utgjør ikke et problem. De er barn med evner, muligheter og uutnyttede potensialer, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge. 

Blir gjemt bort 
Rapporten peker på at barn med nedsatt funksjonsevne er usynlige i mange samfunn. De får ikke gå på skole, delta i lek, eller dra nytte av viktige helseprogrammer. I flere kulturer er det knyttet skam til å få funksjonshemmede barn, og mange blir gjemt bort av familiene sine. Noen blir til og med drept. Og mange blir aldri registrert ved fødselen. Derfor blir disse barna også usynlige i statistikkene.  Kunnskap gjør barna synlige.

- Uten statistikk og relevant kunnskap er man ikke i stand til å iverksette gode og målrettede tiltak som legger til rette for at denne gruppen barn kan delta på lik linje med alle andre, en gruppe står sist i køen i mange sammenhenger. Usynlige barn utsettes også oftere for overgrep. De usynlige barna må gjøres synlige, sier Apeland. 

Barn med evner
Og når de blir sett, ser vi ofte funksjonshemningen før barnet. Så lenge samfunnet fortsetter med det, vil ekskluderingen av disse barna fortsette. Og både barnet og samfunnet taper.

- Vi snakker ikke om at barn med nedsatt funksjonsevne skal reddes. Det handler snarere om å fjerne hindringer for at barna skal kunne leve ut sitt potensial og bruke sine evner, sier Apeland.

Rapporten er tydelig på at alle barn har like rettigheter, uansett hvilken funksjonsevne de har eller ikke har. Altfor mange barn med nedsatt funksjonsevne er fratatt muligheten til å delta på lik linje med andre i samfunnet. Det er en tapt mulighet for barnet og for samfunnet. Generalsekretæren i UNICEF Norge understreker at samfunnet som helhet har en plikt til å sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan delta i og bidra til fellesskapet i stedet for å være passive mottakere av hjelp 

- Vi må endre våre holdninger og fjerne både fysiske, kulturelle og økonomiske hindringer.Politikere, foreldre, skolen, nærmiljøet og næringslivet – alle har et ansvar for å legge til rette for at alle kan delta.

På høy tid at Norge ratifiserer 
En tredel av verdens land har ennå ikke ratifisert FN-konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne . Norge ratifiserer endelig konvensjonen i begynnelsen av juni,  seks år etter at den ble signert.

- Det er på høy tid. Og vi minner om at konvensjonen forplikter til handling, sa generalsekretæren i UNICEF Norge og spilte ballen over til Gry Larsen, statssekretær i Utenriksdepartementet.

- Det  er ingen tvil om at dette er en sak vi må løfte internasjonalt. Barn med nedsatte funksjonsevner har krav på alle de samme rettighetene som andre barn, sa Larsen, som lovet at regjeringen vil prioritere arbeidet med denne gruppen barn.

UNICEF Norge har foreslått 250 millioner i friske midler på bistandsbudsjettet for 2014 øremerket utdanning for funksjonshemmede barn. UNICEF oppfordrer også til at Norge spesifikt tar opp utfordringer knyttet til funksjonshemmede i landgjennomgangene i Menneskerettighetsrådet og i bilateral kontakt med andre land. Og vi oppfordrer Norge til å også ratifiserer tilleggsprotokollen til konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, som gir individklagerett.

- Dette er den neste inkluderingskampen. Verden har utviklet seg langt siden tusenårsmålene ble satt, og nå må vi sørge for at også de aller mest marginaliserte, barn med funksjonsnedsettelse, blir inkludert i nye utviklingsmål, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge.

8 av 10 unge utnyttes under flukten over Middelhavet

Skolegang og beskyttelse kan redde en hel generasjon

Haitis barn sviktet og utnyttet på barnehjem

Unicef