- #Hør Oss

  • uni128328.jpg

    Vi håper mange ungdommer tar bilde av sine utfordringer lokalt og sender dem inn til oss på www.høross.no eller med #Høross på Instagram og Twitter

Blir du hørt i saker som angår deg? 1.september lanserer UNICEF Norge og NRK mP3 #Høross. Vi vil høre de unge stemmene

I år er FNs barnekonvensjon 25 år og det skal feires ved å sette utfordringene til barn og unge i Norge på dagsorden. UNICEF Norge og NRK har derfor gått sammen om kampanjen #Høross hvor vi ønsker å høre de unges stemmer.

-Vi vil at de unge skal fortelle oss hvilke utfordringer de har der de bor. Det kan være farlig skolevei, dårlig busstilbud som gjør det vanskelig å finne på ting etter skoletid, fritidsklubber som legges ned, eller at politikerne ikke tar de unge med på råd i saker som angår dem. Vi vil høre hva ungdommen tenker, sier ansvarlig for #Høross i UNICEF Norge Helene Sandbu Ryeng.

Sammen med NRK MP3 vil vi forsøke å få satt sakene på dagsorden til de som har makt og som bestemmer. Benedicte i NRK mP3 vil ta opp saker i sin ettermiddagssending. NRKs distriktskontorer vil gjøre journalistikk på flere av innleggene og vi håper lokalavisene også tar saker på vegne av de unge.

Har rett til å bli hørt
Artikkel 12 i FNs barnekonvensjon sier at alle barn har rett til å si sin mening og at meningene skal bli hørt. Denne rettigheten er også en av de grunnleggende prinsippene i FNs barnekonvensjon. Det betyr at denne rettigheten ikke bare er en positiv rettighet i seg selv, men at den også skal ha betydning når man skal tolke alle de andre rettighetene i barnekonvensjonen. Så viktig er nemlig meningene til barn og unge.

I Norge blir mange av rettighetene til barn oppfylt, men retten til å bli hørt er en av de rettighetene UNICEF stadig vekk ser at blir brutt. Vi mener at denne rettigheten må tas på alvor og det er derfor vi sammen med NRK mP3 har laget #Høross.

#Høross

For å legge inn et bidrag går man inn på www.høross.no, laster opp et bilde eller en video og skriver hva man vil ha endret på. Eller man kan bruke Instagram eller twitter med #Høross.

-Vi håper mange ungdommer bruker denne sjansen til å si hva de mener og vi håper på god hjelp fra lokale journalister i å få så satt disse sakene på dagsorden, sier Ryeng.

#Høross lanseres 1.september og kampanjen varer til barnekonvensjonsdagen den 20.november

helenes bilde

Helene har harbeidet som kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge i 6 år

Gjennom jobben reiser hun en del i felt for å dokumentere UNICEFs arbeid. Helene arbeidet for UNICEF i Liberia, i forbindelse med Ebolaepidemien 2014/2015 og jobbet med krisekommunikasjon på regionkontoret til UNICEF i Vest- og Sentralafrika i 2016.

Barns nye klagerett forsterker demokratiet

Norge bryter barns rettigheter på flere områder

  • Skolejenter i Pakistan

Seieren over det umulige

Unicef