Barns nye klagerett forsterker demokratiet

Norge har fortsatt ikke akseptert barns rett til å klage. Politikerne mener FNs nye klageordning gjør det demokratiske handlingsrommet mindre. UNICEF mener det tvert i mot blir større

28. februar 2012 signerte 20 land barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll. Den gir barn en individuell klagerett.

Vårt naboland Finland og Tyskland var blant landene som skrev under, Norge der i mot sitter fortsatt på gjerdet.

Utenriksministeren begrunner det med at hans signatur vil binde regjeringens hender, slik at det de omtaler som det demokratiske handlingsrommet blir mindre

UNICEF Norge mener tvert i mot at den nye klagemekanismen fører til at det demokratiske handlingsrommet utvides.

Les generalsekretær Bernt Apelands kronikk her

- #Hør Oss

Hva er barnets beste?

«Sommerfuglen» - jubileumsgave til Stortinget

Unicef