Kronikk: En aidsfri generasjon i sikte

Aldri har verden vært nærmere å stoppe hiv/aids epidemiens nådeløse herjinger. Etter 30 år med målrettet innsats er vi like ved målet: En aidsfri generasjon.

Det oppnår vi når ingen barn lenger fødes med hiv. Smitten fra mor til barn er en hovedkamp som må vinnes. Klarer vi å stoppe smitten fra én generasjon til den neste, klarer vi også å bekjempe epidemien.

 For barn går det kun noen måneder fra de blir smittet av hiv til de utvikler aids. Uten behandling dør minst halvparten av disse barna før de fyller to år. Sykdommen tar barndommen før den har begynt.

 Hver eneste dag smittes mer enn 900 barn med hiv-viruset, de fleste i mors liv, ved fødselen eller ved amming. Til sammen 2,2 millioner ungdommer (10-19 år) lever med viruset. Mer enn 17 millioner barn i verden har mistet en eller begge av sine foreldre til aids.

Grunn til å feire

I dag, på verdens aidsdag ser vi et gjennombrudd. Epidemien snur i mange land. Behandling gir liv og bidrar til å redusere smitte. Ungdom tar ansvar. Kampen for kvinners rettigheter og vern mot vold gir resultater. Og mødre med hiv kan få trygghet for at deres barn ikke får overført viruset. Derfor kan aidsepidemiens fremmarsj nå stoppes.

Siden 2009 har antallet barn som smittes med hiv blitt redusert med en fjerdedel fra 430.000 til 330.000 i 2011. Samtidig har 100.000 flere barn fått hivbehandling. For første gang på mange år kan Afrika sør for Sahara og andre hivutsatte områder se konturene av en aidsfri generasjon.

Vi har mer kunnskap om barn og hiv enn noen gang. Det har skjedd en rivende utvikling innen behandlingen av sykdommen. Medisinene blir stadig rimeligere og er gratis i flere land. Ny teknologi muliggjør raskere diagnostisering og bedre oppfølging.

Medisiner til mødre redder barn

Det hele starter med et lite stikk i fingeren. På den måten får den gravide kvinnen vite om hun er hivpositiv og kan få de nødvendige medisinene som beskytter den lille fra hivviruset før, under og etter fødselen. En test koster kun 7 kroner.

Kampen for å stoppe hivsmitte fra mor til barn og kampen for å redusere mødre- og barne dødelighet henger sammen. Aids er i mange land fortsatt en av de viktigste årsakene til dødelighet blant kvinner i fruktbar alder. Sviktende infrastruktur og helsetilbud for mor og barn gjør at mange gravide ikke har kontakt med helsepersonell og ikke får nødvendig hjelp under fødsel. Alt for mange mødre har fortsatt ikke muligheten til å teste seg for hiv, og får ikke tilbud om behandling. Mange kvinner overfører derfor uvitende viruset til barna sine, og dør alt for tidlig.

Mosambik

UNICEF jobber i mange land deriblant Mosambik. I 2004 startet landets regjering, i tett samarbeid med UNICEF, en nasjonal satsning og implementeringen av et program som forebygger mor-til-barn-smitte og reduserer mødredødelighet.

Programmet er et godt eksempel på at en systematisk tilnæring skaper gode resultater. Flere mødre enn noen gang før tester seg og får nødvendig behandling i Mosambik. Fra 2005 til 2010 økte andelen gravide som lot seg teste for hiv fra 8 prosent til 35 prosent, mens andelen hiv-positive gravide på behandling økte fra 15 prosent til 53 prosent. En fabelaktig bragd.

UNICEF fortsetter sammen med regjeringen i Mosambik å bygge helsestasjoner slik at utviklingen mot en aidsfri generasjon fortsetter. Med midler fra Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) 2012 bygger UNICEF nå ti nye helsestasjoner i Mosambik og gir helsepersonell videreutdanning og opplæring i hvordan smitten forhindres.  Det vil gi økt grunnleggende og livsviktige helsetjenester til rundt 60 000 kvinner og deres barn.

Vi må ikke gi oss nå

Aldri før har vi klart å gi medisiner til flere. Tusenvis av liv er reddet. Nye hivinfeksjoner er unngått.

Men finanskrisen har ført til reduserte økono­miske bidrag til hiv/aids-arbeidet og denne fantastiske fremgangen står i fare for å stoppe opp. Det er nødvendig å satse sammen og samtidig arbeide enda mer effektivt. Spørsmålet er ikke om vi nå kan stoppe aidsepidemien, men om vi har råd til å la være. Vi må ikke snuble på oppløpet.

På årets aidsdag maner vi til å fortsette storsatsningen mot hiv/aids, slik at å bli født uten hiv kan bli virkelighet for alle barn.

Av:
Bernt G. Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge
Sigrun Møgedal, Spesialrådgiver ved Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten og tidligere norsk aids-ambassadør 
Silje Ariane Støhle, leder i Medisinstudentenes Humanitæraksjon 2012

 

Ukraina: Født til et liv med HIV

Bruker droner i kampen mot HIV

En aids-fri generasjon innen rekkevidde

Unicef