Det er godt å være barn i Norge

I følge en fersk UNICEF-rapport er Norge det nest beste landet å vokse opp i. I rapporten har man sammenlignet levekårene i de 29 rikeste landene i verden.

Norge ligger som nummer to av 29 land i UNICEFs oversikt over hvordan barn har det i den rikeste delen av verden. Øverst på listen ligger Nederland, og på plassene bak Norge ligger Island, Finland og Sverige.

- Dette viser at Norge gjør mye riktig og at norske barn generelt sett har det bra. Samtidig er det viktig å ha fokus på de som faller utenfor. For disse barna er situasjonen fortsatt vanskelig sier generalsekretær i UNICEF Norge Bernt G. Apeland.

Norge scorer jevnt over bra på alle indikatorene som landene måles på. Best gjør vi det på antall barn som faller utenfor skole og arbeidsliv i alderen 15-19 år, her har Norge lavest prosentandel. Rapporten tar også for seg utviklingen de siste ti årene. Her har Norge i hovedsak en positiv utvikling på indikatorene.

Unik rapport 
Det som gjør rapporten spesiell er at den har internasjonale sammenlignbare tall og er dermed den eneste undersøkelsen hvor man kan sammenligne barns oppvekstvilkår i den rike delen av verden. UNICEF Norge håper rapporten inspirerer myndighetene i alle landene til å skape enda bedre levekår for barn.

- Selv om Norge kommer på andre plass totalt sett, så er vi slettes ikke best på alle områdene vi er målt på. Det betyr at det fortsatt er en jobb å gjøre for å bedre barns oppvekstvilkår i Norge, sier generalsekretæren.

1/4 av norske barn har blitt mobbet 
I følge rapporten opplever mange barn i Norge mobbing. 26 prosent av norske barn sier at de har blitt mobbet i løpet av de to siste månedene. Dette er dårligere enn de andre skandinaviske landene.

- Det er overraskende at Norge gjør det såpass mye dårligere enn Sverige, hvor færre enn 12 prosent svarer at de blir mobbet. Disse tallene håper jeg kan bidra til at det blir gjort enda mer for å få slutt på mobbing av barn, sier Bernt G. Apeland.

Penger betyr ikke velstand 
I rapporten Child well-being in rich countries nyanseres bildet mange har av at barn har det best i land med høy BNP pr innbygger. Rapporten viser for eksempel at barn i Slovenia har det bedre enn barn i Canada og barn i Portugal har det bedre enn barn i USA. USA er helt i bunnsjiktet og ligger samlet sett som nummer 26 av 29 land.

 - Dette viser at penger alene ikke skaper gode oppvekstvilkår for barn. Politisk vilje til å prioritere barn er vel så viktig, sier generalsekretæren i UNICEF Norge.

Greske barn er lykkelige
Barna er også spurt om hvordan de selv synes at de har det. Norske barn svarer at de har det dårligere enn målingene skulle tilsi og plasserer seg selv på en 7.plass. Også tyske barn er mer misfornøyd enn målingene skulle tilsi og flytter seg selv fra 6. til 22.plass.

- I Spania og Hellas ser vi det motsatte. Spania ligger på 19.plass, mens barna plasserer landet på 3.plass. Hellas ligger på 25.plass, men havner helt oppe på 5.plass når du spør barna hvordan de har det, forklarer Apeland.

Snakker mindre med mor
Barna er også spurt om forholdet til foreldrene. Norske barn svarer at det er vanskeligere å snakke med far enn med mor. Denne trenden er internasjonal. Men sammenligner vi barnas forhold til mor havner norske barn langt ned på lista.

 - Under 80 prosent svarer at det er lett å snakke med mor. Kun tre andre land har lavere score, nemlig Belgia, USA og Frankrike. Hvorfor norske barn, i mindre grad enn barn i andre land, synes det er lett å snakke med mor hadde vært interessant å vite mer om, sier generalsekretær i UNICEF Norge Bernt G. Apeland.

Hele rapporten, I Child well-being in rich countries, a comparative overview, kan du lese her

 

For mer informasjon eller ytterligere kommentarer kontakt :

Kommunikasjonsrådgiver Helene Sandbu Ryeng

Mobil : 99406730 E-post : helene.sandbu.ryeng@unicef.no

 

Verdens 93 millioner usynlige barn

Tips til voksne for å forebygge og håndtere eksklusjon og mobbing

  • Sårbar gutt

Endelig fokus på barns rettigheter i kampen mot mobbing

Unicef