Ber regjeringen gi mer støtte til barn i krig

  • artikkel_1.png

    Skolen er livsviktig for de syriske flyktningbarna, et fundament for å klare seg videre i livet.
  • artikkel_2.png

    I den syriske flyktingleiren Zaatari har 5000 flyktningbarn fått muligheten til å gå på en provisorisk skole. Men det mangler fortsatt skoleplass til 20 000 barn i leiren.
  • artikkel_3.png

    Skolen er også en frihavn, en dråpe av normalitet i en opprivende hverdag. Barna kan leke som andre barn og føle seg trygge.

Flere barn rammes av krig i 2013. UNICEF Norge foreslår derfor at Norge gir nye 250 millioner til utdanning for barn i krise og konflikt.

Antallet kriger i verden øker. I løpet av de siste to årene  har antallet væpnete konflikter økt med nesten 20 prosent fra 31 til 37. Det er første gang siden begynnelsen av 1990-tallet at antallet væpnete konflikter i verden igjen øker.

Det betyr at flere barn i verden opplever å plutselig bli revet opp med roten fra sitt lokalsamfunn. De må flykte i hui og hast fra krise og konflikt. Frykt og uro preger dem når de endelig kommer fram til et tryggere sted som for eksempel en flyktningleir.

Skolen en frihavn
Da er det nødvendig for barna å få oppleve normalitet i en anormal tilværelse der det meste er vondt og trist. Foreldrene snakker bare om krigen eller krisen i hjemlandet eller i byen de kommer fra, og mange av barna bærer med seg grusommer opplevelser.

Å være på skolen blir en frihavn for barna. Et sted hvor de får mulighet til å være som andre barn. Mulighet til å fargelegge, bygge lego og lære å lese og skrive. Det er god psykososial støtte for barna i en vanskelig situasjon. Men det er også med å sørge for at de ikke faller ut av skolen og kan fortsette på den utdannelsen de startet i hjemlandet.

UNICEF fordobler innsatsen
På verdensbasis går 9 av 10 barn i barneskolealder på skole. Men fortsatt er det nærmere 60 millioner barn som ikke går på skole. Av disse lever over 40 prosent i krise og konflikt.

UNICEF fordobler i år sin innsats for utdanning for barn i krise og konflikt fra 3 til 6 millioner barn, i følge rapporten Humanitarian Action for Children 2013

Samtidig ber UNICEF Norge Regjeringen og Stortinget om å øke bidraget til utdanning for barna i krise og konflikt med 250 millioner i friske midler på statsbudsjettet fra 2014.

UNICEF ber også om at det settes av 250 millioner til utdanning for barn med nedsatt funksjonsevne.

FN-dagen : En hel generasjon på kanten av stupet

Tilbake til skolen

Skolegang og beskyttelse kan redde en hel generasjon

Unicef