226 palestinske barn er drept på Gazastripen

  • for_tidlig_fodt.jpg

    Mohammed kom til verden tidligere enn han skulle. Legene i gaza rapporterer om en økning i fortidlig-fødte, spontanaborter og dødfødsler på grunn av krigen.

Siden operasjon protective edge startet 7.juli er 226 palestinske barn drept på Gazastripen. 1949 personer er meldt skadet i angrepene. På israelsk side er det meldt om 6 skadde barn.

Den siste oppdateringen fra gazastripen forteller at 215.000 mennesker nå er internt fordrevet på Gazastripen, et område på størrelse med Trondheim by. Minst halvparten av disse er barn.Mange har søkt tilflukt i FN-skoler, men der er de nødvendigvis ikke trygge. I forrige uke ble tre skoler hvor sivile søkte tilflukt bombet.

-Det er ingen steder for barna på Gaza å gjemme seg, de er ikke trygge noe sted, sier Pernille Ironside sjef for UNICEFs kontor i Palestina.

Ironside mener bombingen av skoler er uakseptabel

-Det påligger alle parter å skille mellom sivile mål og militære mål. Samtidig er det heller ikke greit å gjemme raketter på skoler slik at skolene blir aktuelle mål for bomber, sier Ironside.

Usynlige skader

Selv om nesten 2000 barn har fått synlige skader er det enda flere som har usynlige skader. Minst 194.000 barn trenger umiddelbar krisehjelp. De er svært traumatisert etter snart tre uker med bombing. Det rapporteres om barn som har sluttet å snakke etter bombeangrep, barn som har mareritt om natten og får panikk av høye lyder.

UNICEF har mobile team som reiser hjem til familiene for å hjelpe dem, og gi veiledning til foreldrene i hvordan de kan hjelpe barna sine best mulig.

Nye farer

UNICEF er svært bekymret for de mange udetonerte bombene som ligger strødd på gazastripen. Derfor har UNICEF satt i verk en rekke informasjonstiltak for å gjøre befolkningen oppmerksom på faren. I tillegg er dårlige vann og sanitære forhold et problem. 1,2 millioner mennesker har ikke sikker tilgang til rent drikkevann. I tillegg er 50 prosent av kloakkanleggene ødelagt. Flere steder renner kloakken ut og forurenser bl.a drikkevann.

Ber om våpenhvile

UNICEF oppfordrer partene å komme sammen om en våpenhvile

-Volden må stanse umiddelbart, og deretter må man forsøke å finne langsiktige løsninger slik at dette ikke skjer igjen og igjen. Dette er tredje gang på seks år at barna på gazastripen opplever en slik voldsbølge, det er helt uakseptabelt, sier Ironside.

helenes bilde

Helene har harbeidet som kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge i 6 år

Gjennom jobben reiser hun en del i felt for å dokumentere UNICEFs arbeid. Helene arbeidet for UNICEF i Liberia, i forbindelse med Ebolaepidemien 2014/2015 og jobbet med krisekommunikasjon på regionkontoret til UNICEF i Vest- og Sentralafrika i 2016.

-Den lengste, dødeligste og mest destruktive konflikten

121 palestinske barn drept

168 palestinske barn er drept på Gazastripen

Unicef