Snakk med barna om terrortrusselen mot Norge

Barn får med seg mer av nyhetene enn vi voksne er klar over, og sårbare barn blir lettere engstelige. Vi har laget noen tips til hvordan snakke med barn om terrortrusselen mot Norge.

Bevæpnet politi vil være synlig i gatebildet i Norge de nærmeste dagene og terrortrusselen vil trolig ta stor plass i nyhetene i dagene som kommer. Dette ser og hører barn.

Mange barn kommer ikke til å få utløp for spørsmål og redselen de føler på grunn av det de hører og ser. Særlig barn som fra før er sårbare eller engstelige, kan bli svært påvirket. For barn er det ofte slik at fantasien overgår virkeligheten. Voksne må ta seg tid til å snakke med barna om det som skjer, og hva som gjøres for å hjelpe til. Vi som voksne må anerkjenne det som skjer, men allikevel skåne barna for svært detaljert informasjon . Noen barn spør mye av seg selv, og gjør det enkelt for voksne å følge opp med gode og forklarende svar. Andre barn er mer tilbakeholdne og kan virke uinteresserte, men også disse barna kan ha behov for å snakke om vanskelige ting de ser og hører. Det betyr at den voksne må ta initiativet. Barn har krav på omsorg og beskyttelse, men også rett til informasjon som gjør at de forstår verden de lever i.

Vi oppfordrer derfor deg som forelder og voksen om å prate med barna om dette. I den forbindelsen har vi laget noen råd:

•Snakk med barnet på en hensiktsmessig måte i forhold til alder, gjerne når dere pusler med noe annet
•Fortell sannheten, spar på detaljene
•La ikke TVen stå på og pc-skjermer stå åpne på nyhetssider uten at det er voksne tilstede.
•Sørg for at det er voksne tilstede når barn presenteres for nyhetene.
•Ta deg god tid til å besvare spørsmål
•Barn som virker uinteressert kan også ha behov for å snakke om det de ser og hører
•De minste barna har ikke glede av nyheter
•Sårbare barn blir lettere engstelige
•Nå som det er sommerferie, følg litt ekstra med på barna i ditt nærområde med tanke på om de har behov for å snakke om dette.

helenes bilde

Helene har harbeidet som kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge i 6 år

Gjennom jobben reiser hun en del i felt for å dokumentere UNICEFs arbeid. Helene arbeidet for UNICEF i Liberia, i forbindelse med Ebolaepidemien 2014/2015 og jobbet med krisekommunikasjon på regionkontoret til UNICEF i Vest- og Sentralafrika i 2016.

Store forskjeller for barn i kommunene

Snakk med barna om angrepene i Paris

- #Hør Oss

Unicef