Grunnlovsfester barns rettigheter

Fra i dag av vil barns rettigheter bli en del av grunnloven. Frem til i dag har Norge vært ett av tre land i Europa som ikke har grunnlovsfestet barns grunnleggende rettigheter. Endringen er symbolsk viktig, men også rettslig mener UNICEF Norge.

-Ved å grunnlovsfeste barns rettigheter sender Stortinget et viktig signal om hvor sentrale barns rettigheter er i et samfunn. I tillegg vil dette helt konkret øke rettsikkerheten til barn i Norge. Fordi grunnloven er den høyeste rettskilden må andre lover vike hvis de ulike lovene kommer i konflikt med hverandre, forklarer generalsekretær i UNICEF Norge Bernt G. Apeland.

Norge ratifiserte barnekonvensjonen i 1990. I 2003 ble konvensjonen gjort til en del av norsk lov gjennom menneskerettighetsloven. Nå blir flere av konvensjonens grunnleggende prinsipper en del av grunnloven, noe UNICEF Norge har jobbet for i flere år.

-Dette betyr for eksempel at hensynet til barnets beste, som er artikkel 3 i barnekonvensjonen, ikke kan trumfes av andre lover i Norge, sier Apeland.

I år feirer vi at det er 25 år siden FNs barnekonvensjon ble vedtatt, samtidig som vi feirer Grunnlovens 200 årsdag. Tidspunktet for grunnlovsendringen er dermed upåklagelig.

-Det er ekstra gledelig at vi får en harmonisering av barnekonvensjonen og grunnloven i et år hvor begge skal feires sier generalsekretæren i UNICEF Norge.

For mer informasjon og kommentarer kontakt kommunikasjonsrådgivere
Helene Sandbu Ryeng. Mob: 994 06 730 E-mail: helene.sandbu.ryeng@unicef.no
Truls Brekke. Mob: 95107878 Email: truls.brekke@unicef.no

 

 

trulss bilde

er kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge. Han har jobbet for UNICEF i felt i Jemen. I tillegg har han jobbet for FN-organisasjonen FAO i Pakistan og Panama gjennom beredskapsstyrken NORCAP.

25 år med fremgang for barn

Ulik adresse - like muligheter?

  • Innovasjon og infrastruktur

- Et tilbakesteg for barns rettigheter

Unicef