Syria: Barn tortureres, henrettes og misbrukes

Situasjonen for syriske barn er katastrofal i konfliktens tredje år, advarer UNICEF i en ny rapport. 

I følge rapporten Under Siege – the devastating impact on children of three years of conflict in Syria er antall barn som er rammet er doblet i løpet av siste år. Aller hardest rammet er én million barn som lever under beleiring inne i Syria, eller i deler av landet hvor det ikke er mulig å få inn humanitær hjelp.

- 5,5 millioner barn inne i Syria og i flyktningleirene i nabolandene balanserer på en knivsegg mens stigende voldsbruk, sammenbrudd i helse- og utdanningssystemene, alvorlige psykiske og fysiske lidelser og økonomisk sammenbrudd ødelegger en hel generasjon, advarer UNICEF. De får ingen hjelp utenfra, de bor i ruiner og strever med å finne mat. Mange syriske barn lever helt uten beskyttelse, medisinsk hjelp eller psykologisk støtte. De får liten eller ingen skolegang. I enkelte tilfeller har snikskyttere med overlegg såret eller drept barn og gravide kvinner, sier Bernt G. Apeland, som er generalsekretær i UNICEF Norge.

Enorme lidelser

Rapporten setter søkelyset på de enorme farene som barna i Syria utsettes for. Så langt har minst 10 000 barn blitt drept i konflikten. Flertallet av de drepte barna har mistet livet de siste 24 månedene. Det finnes også bevis for at barn rammes bevisst. Vitner har rapportert om at barn og spedbarn blir drept av snikskyttere eller ender som ofre for summariske henrettelser og  tortur. Gutter helt ned i 12-årsalderen er rekruttert for å støtte opprørerne. Noen blir sendt i væpnet kamp, andre er informanter, vakter eller smuglere. I flyktningleirene i Jordan er de syriske familiene så presset økonomisk at stadig flere jenter blir presset inn i tvangsekteskap. Dette gjelder nå en av fem unge jenter, mot en av åtte for bare et år siden.

– For Syrias barn har de tre siste årene vært de lengste i deres liv. Må de gjennomgå enda et år med lidelser, spør Apeland.

En tapt generasjon
Antallet barn på flukt over landegrensene har nesten femdoblet seg det siste året, fra 260.000 til over 1,2 millioner. Av disse er 425.000 under fem år. De bor ofte under kummerlige forhold i leirer i Syrias naboland. Mangel på mat, rent drikkevann, medisiner og skolegang utgjør en alvorlig fare for barna. I tillegg har to millioner barn akutt behov for medisinsk eller psykologisk behandling.

Syria-krigen er allerede i ferd med å ødelegge framtiden til store deler av en ung generasjon.

- Ikke bare har et stort antall syriske barn allerede mistet tre års skolegang. Mange har også levd i konstant frykt, der vold og kaos er i ferd med å bli det normale livet de forholder seg til. Når konflikten engang stilner må Syria bygges opp på nytt. Da trengs det folk som har ferdigheter og et ønske om å bygge samfunnet, ikke en generasjon traumatiserte og resignerte unge, sier Apeland. 

Les hele rapporten her

trulss bilde

er kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge. Han har jobbet for UNICEF i felt i Jemen. I tillegg har han jobbet for FN-organisasjonen FAO i Pakistan og Panama gjennom beredskapsstyrken NORCAP.

2 års-rapport: Syrias tapte generasjon

UNICEF ber om 14 milliarder kroner for å hjelpe 59 millioner barn med nødhjelp

NOK ER NOK!

Unicef