Barnesoldater frigitt med støtte fra UNICEF i Den sentralafrikanske republikk

  • uni154932.jpg

    Tegnet av 13 år gamle Felicia og viser hvordan konflikten i landet har påvirket henne. Foto: Laurent Duvillier

I løpet av forrige uke ble 23 barn mellom 14 og 17 år er frigitt fra væpnede grupper i Bangui. Enda flere er identifisert for løslatelse i de kommende dagene. Barna som nylig ble løslatt, blant dem seks jenter, ble overført fra en militærbase til et UNICEF-støttet transittenter.

Løslatelsen av barna er et resultat av forhandlinger mellom representanter fra FN og overgangsmyndighetene for å tillate uhindret tilgang til alle militære baser i land slik at barn funnet blant rekkene av de tidligere Seleka-styrkene kan frigjøres til barnevernsaktører.

- Fornyede kamper i september og desember 2013 satte barn i mye større risiko for å bli rekruttert, sier Souleymane Diabaté, UNICEFs representant i Den sentralafrikanske republikk.
- Vold og utrygghet gjør barn mer sårbare for rekruttering, spesielt hvis de er separert fra familier, fordrevet fra sine hjem eller har begrenset tilgang til grunnleggende tjenester og utdanning. Noen ganger blir også deres sorg over tap av foreldre eller søsken utnyttet.

Det siste året har vært preget av kronisk krise i Den sentralafrikanske republikk. Dette har eskealert til en kompleks beskyttelse og humanitær krise, med brutale konsekvenser for barn. Antall rekrutterte barn antas å ha økt betydelig på grunn av opptrappingen av kampene og fremveksten av forsvarsgrupper som for eksempel anti-balaka. Selv om de flyktige sikkerhetsforholdene gjør det ekstremt vanskelig for barnevernsaktører å bekrefte eksakte tall, anslår UNICEF at dagens tall kan være så høyt som 6000.

- Det finnes ingen plass for barn i væpnede konflikter og vi er i stor grad oppmuntret av dette samarbeidet mellom overgangsmyndigheter for å returnere barn til barndommen deres, sier Diabaté.

- I Bangui og rundt om i landet arbeider UNICEF med alle parter i konflikten for å verifisere, løslate og gjenforene barn med familiene deres. Vi er oppmuntret av samarbeidet med overføringsmyndigheter og fortsetter å jobbe med alle involverte parter for løslatelsen av alle barn uten forsinkelse.

De 23 barna er nå på et UNICEF-støttet transitt og orienteringssenter som gir grunnleggende utdanning, idretts, yrkes og livsferdigheter sammen med psykososial støtte mens barnas familier spores og reintegrering innenfor deres lokalsamfunn forberedes.

Siden mai, 2013 har UNICEF og våre partnere sikret løslatelsen av 229 barn assosiert med væpnede grupper og styrker i Den sentralafrikanske republikk.

Minst 6000 barnesoldater skal løslates umiddelbart

Når barn blir soldater

Den sentralafrikanske republikk : - De leker ikke krig

Unicef