Den sentralafrikanske republikk : - De leker ikke krig

  • uni154932.jpg

    Tegnet av 13 år gamle Felicia og viser hvordan konflikten i landet har påvirket henne. Foto: Laurent Duvillier
  • uni154934.jpg

    13 år gamle Felicia. Hver dag drar hun til UNICEFs dagsenter i Bossangoa. Her kan hun leke, tegne og men viktigst av alt: her er hun trygg. Foto: Laurent Duvillier

UNICEF forsøker å få satt fri barnesoldatene som er tatt i forbindelse med konflikten i Den sentralafrikanske republikk. Nå bygges et transittsenter i Bangui hvor barna får hjelp før de blir gjenforent med familien.

Antall barnesoldater i Den sentralafrikanske republikk mer enn doblet seg i 2013 i forbindelse med at volden eskalerte i landet. Over 6000 barn er rekruttert av væpnede grupper.

-Disse barna leker ikke krig, de er tvunget til å være en del av den. Et klart brudd på artikkel 38 i barnekonvensjonen som sier at barn ikke skal delta i krig, sier kommunikasjonssjef i UNICEF Norge Merete Agerbak-Jensen.

Etablerer hjelpesenter i Bangui
UNICEF har sammen med samarbeidspartnere startet  registreringen av barnesoldater og forsøker å få dem frigitt. I helgen ble fem barn overlevert til UNICEF etter at de først ble overgitt til de franske styrkene.

-Vi etablerer nå et transittsenter i Bangui for de frigitte barnesoldatene. Her vil de få helsehjelp og hjelp til å bearbeide det de har opplevd før de returneres til familiene sine, forklarer Agerbak-Jensen.

Noen av barna vil også bli sendt til transittsenteret  nord i landet av hensynet til barnas sikkerhet.

Angriper barn

Den siste uken har generelt sett vært roligere i Den sentralafrikanske republikk, men det er rapporter om hevnangrep rettet direkte mot barn.

-Dette er grove brudd på internasjonale lover og må stanse umiddelbart. Det påligger alle parter å beskytte barna i den konfliktsituasjonen som er i landet, sier kommunikasjonssjefen i UNICEF Norge.

For 2014 har UNICEF bedt om 372 millioner kroner for å være i stand til å respondere på krisen i det lille afrikanske landet.

-Vi snakker her om et land med 4,5 millioner innbyggere og ca 2,1 millioner barn. Størrelsen på UNICEFs appell sier noe om hvor store hjelpebehov det er i landet, sier Merete Agerbak-Jensen i UNICEF Norge.

/p

helenes bilde

Helene har harbeidet som kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge i 6 år

Gjennom jobben reiser hun en del i felt for å dokumentere UNICEFs arbeid. Helene arbeidet for UNICEF i Liberia, i forbindelse med Ebolaepidemien 2014/2015 og jobbet med krisekommunikasjon på regionkontoret til UNICEF i Vest- og Sentralafrika i 2016.

Minst 6000 barnesoldater skal løslates umiddelbart

Når barn blir soldater

Barnesoldater frigitt med støtte fra UNICEF i Den sentralafrikanske republikk

Unicef