Skolegang og beskyttelse kan redde en hel generasjon

Halvparten av syrias barn er på flukt, et flertall er uten skolegang og mange er svært traumatisert. Likevel er det fortsatt mulig å hindre at Syria får en tapt generasjon. UNICEF lanserer i dag planen « no lost generation » og ber verdenssamfunnet om 6 milliarder kroner for å gjennomføre den.

-De syriske barna har et desperat behov for beskyttelse, omsorg og skolegang. Målet er å hindre at Syria får en tapt generasjon, forklarer generalsekretær i UNICEF Norge Bernt G. Apeland.

Planen har to hovedfokus : Utdanning og psykososial hjelp. Inne i Syria er halvparten av barna i skolealder uten skoletilbud. I nabolandene er det kun 1 av 3 barn som får utdanning.

-Utdanning er det fundamentet disse barna skal bygge sine liv på. De som er barn nå er de som skal bygge opp igjen Syria når det blir fred. Syria har behov for produktive og kunnskapsrike mennesker for å gjøre den jobben, en jobb som vil påvirke hele utviklingen i Midtøsten sier Apeland.

Planen har som mål at 6 millioner barn skal få tilgang til utdanning, det vil si alle barn i skolepliktig alder får skolegang.

Svært traumatisert
Borgerkrigen i Syria er særlig brutal og barna har sett drap, lemlestelse, tortur og krigshandlinger på nært hold de siste tre årene. En rekke barn har også selv blitt offer for den grusomme volden. Det er likevel de usynlige sårene som kanskje er de vanskeligste å fjerne.

-Barna er svært traumatisert etter nesten tre år med krig. De har sett og opplevd ting som ingen barn skal måtte oppleve. Barna må få anledning til å bearbeide det de har opplevd slik at volden stanser her og ikke smitter videre til nye generasjoner, sier generalsekretæren i UNICEF Norge.

Planen har som mål å gi 3 millioner barn beskyttelse, psykososial hjelp og spesialisthjelp til de mest traumatiserte.

6 milliarder kroner

UNICEF ber verdenssamfunnet om 6 milliarder kroner for å sikre at vi ikke får en tapt generasjon.

-Syrias barn har mistet hjemmene sine, de har mistet familie og venner og nå er de i ferd med å miste fremtiden sin. Sanden er i ferd med å renne ut for Syrias barn om ikke verden foretar seg noe raskt. Verken Syria eller verden har råd til at en hel generasjon går tapt, sier generalsekretær i UNICEF Norge Bernt G. Apeland.

Du kan bidra til vårt arbeid for syriske barn

helenes bilde

Helene har harbeidet som kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge i 6 år

Gjennom jobben reiser hun en del i felt for å dokumentere UNICEFs arbeid. Helene arbeidet for UNICEF i Liberia, i forbindelse med Ebolaepidemien 2014/2015 og jobbet med krisekommunikasjon på regionkontoret til UNICEF i Vest- og Sentralafrika i 2016.

Når barn føder barn

Tilbake til skolen

FN-dagen : En hel generasjon på kanten av stupet

Unicef