Stadig flere barn sto i kryssilden i 2013

Flere barn har fått merke krigens grusomheter på kroppen i løpet av 2013. Men året har også bydd på flere positive nyheter for barn.

Mens vi de siste tiårene har sett en nedgang i antall kriger og konflikter i verden er pilen igjen på vei oppover og har også preget 2013. 5,4 millioner barn er direkte rammet av borgerkrigen i Syria. Krigen tar liv og gjør livssituasjonen for de som lever ekstremt vanskelig. Det er mangel på mat, vann, medisinsk hjelp og skole, derfor har mer enn 1,2 millioner barn flyktet fra landet.

-Det er ca like mange barn som det bor i Norge. Det sier noe om omfanget av denne katastrofen som snart går inn i sitt fjerde år. Dessverre er det få tegn til at det blir noe bedring i nær fremtid, sier generalsekretær i UNICEF Norge Bernt G. Apeland.

To naboland i krise
Helt på slutten av 2013 ble Sør-Sudan kastet ut i en ny krise etter at det brøt ut kamper flere steder i landet og nesten 200.000 mennesker er på flukt. Barn på flukt er spesielt utsatt for utnyttelse og overgrep og de trenger beskyttelse i tillegg til mat, vann og husly. Konflikten i nabolandet Den sentralafrikanske republikk har eskalert den siste måneden og en rekke barn er blant ofrene.

-Vi er vitner til en svært omfattende voldsbruk mot barna. Flere er rekruttert inn i væpnede grupper og barn blir plukket ut som mål i grusomme hevnangrep, sier generalsekretær Apeland.

Likevel er det kanskje tyfonen på Filippinene vi kanskje husker aller best fra 2013

- 6 millioner barn ble direkte berørt av tyfonen som raste inn over Filippinene i november. Ødeleggelsene er enormt store og selv om hjelpearbeidet og gjenoppbyggingsarbeidet er godt i gang vil det ta flere år å bygge opp igjen det som ble rasert i løpet av timer, forklarer Apeland.

Færre barn utfører barnearbeid
2013 inneholdt også mange positive nyheter om viktige milepæler for barn. Antall barn som er involvert i farlig barnearbeid er halvert siden år 2000 og barnearbeid generelt har gått ned med 1/3. Stadig flere barn blir også registrert etter fødselen. 65 prosent av verdens barn har nå fødselsattest.

- Å bli registrert ved fødselen er avgjørende for at barna skal få de rettighetene de har krav på – som skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot overgrep og trafficking. Derfor er det svært gledelig å se at antallet barn med fødselsattest øker, selv om vi er fortsatt et godt stykke fra målet om 100 % sier generalsekretæren i UNICEF.

Færre barn dør
Også i 2013 gikk barnedødeligheten ned, mye takket være at flere barn får vaksiner og nødvendig helsehjelp, verdens barnedødelighet er faktisk halvert siden 1990. I fjor kunne vi også melde om at antallet barn som fødes med hiv er halvert de siste 12 årene.

- For første gang siden epidemien brøt ut har vi både kunnskapen og verktøyet som skal til for å nå målet om en aids-fri generasjon. Jobben starter med de ufødte barna, og her har verden har gjort fantastiske fremskritt de siste årene, sier Bernt G. Apeland.

Et annet område man har gjort store fremskritt er i forskningen på en malariavaksine.

- Vi er nærmere enn noen gang å klare å lage en slik vaksine. Det vil være et uvurderlig verktøy for å stanse en av verdens største barnedrepere, sier Apeland.

Gode nyheter for norske barn

Også i Norge har det vært flere gode nyheter for barn i 2013. Det er opprettet to nye barnehus og vold og overgrep mot barn skal registreres.

- Det er avgjørende at man har så mye kunnskap som mulig om vold og overgrep mot barn for å kunne bekjempe det, derfor er økt satsing på registrering viktig. I tillegg er det viktig å gi skikkelig oppfølging til barn som er utsatt for dette, derfor er vi svært fornøyd med at også Sandefjord og Bodø nå får barnehus, sier Bernt G. Apeland i UNICEF Norge.

UNICEF Norges liste over noen av de viktigste barnenyhetene i verden i året som gikk.

Fem av de beste nyhetene for barn i 2013 :

  • Halvering i antallet barn som utfører farlig barnearbeid. 1/3 reduksjon av antall barn som utfører barnearbeid totalt.
  • Barnedødeligheten halvert siden 1990.
  • Halvering av barn som fødes med hiv siden 2001.
  • En økning i andelen barn i verden som blir fødselsregistrert.
  • Man er nærmere en vaksine mot malaria enn noen gang.

 Fem av de dårligste nyhetene for barn i 2013

  • Situasjonen i Syria har forverret seg ytterligere og er blitt en av de verste flyktningkatastrofene siden andre verdenskrig. I tillegg er en rekke barn inne i Syria skadet, drept og svært traumatisert. De mangler tilgang på de mest grunnleggende tjenestene.
  • 6 millioner barn ble direkte berørt av tyfonen på Filippinene.
  • Alvorlige utbrudd av polio i Syria og på Afrikas Horn er tilbakeslag i kampen for å utrydde polio.
  • En rekke barn er drept, såret og sendt på flukt på grunn av volden i Den sentralafrikanske republikk.
  • Barna er de som betaler den høyeste prisen for volden som brøt ut i Sør-Sudan før jul.
helenes bilde

Helene har harbeidet som kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge i 6 år

Gjennom jobben reiser hun en del i felt for å dokumentere UNICEFs arbeid. Helene arbeidet for UNICEF i Liberia, i forbindelse med Ebolaepidemien 2014/2015 og jobbet med krisekommunikasjon på regionkontoret til UNICEF i Vest- og Sentralafrika i 2016.

Brasil: i dag braker det løs!

Når barn føder barn

Når barn føder barn

Unicef