Over 400.000 nordmenn gruer seg til jul

Mer enn 400.000 voksne nordmenn gruer seg til jul og førjulstid,
viser en ny undersøkelse. Over 22 prosent føler det er vanskelig å møte
krav og forventninger til julen.

 

I en ny undersøkelse gjort av YouGov på vegne av UNICEF Norge, kommer det fram at kjøpepress og dårlig økonomi er de største utfordringene knyttet til julen. Nesten hver tredje nordmann har følt på dette. Ekstra ille er det for dem med lavest inntekt, hvor en av fem svarer at de gruer seg til jul. Totalt svarer 13 prosent dette. 

– Vårt
inntrykk er at det sterke fokuset på gaver fratar mange gleden over
tiden vi går i møte - og det starter allerede nå, med “Black Friday”. 
Voksne henvender seg til oss og forteller at de gruer seg til jul fordi de ikke kan gi barna sine de gavene og opplevelsene det er forventet at man skal gi, sier direktør for barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge, Kristin Oudmayer. 

Mange voksne tenker at barna forventer dyre, flotte gaver - fordi «alle andre får det»men
synes å glemme at barnas forventninger i stor grad styres av våre egne,
og derfor også kan justeres. Så lenge vi voksne lar oss styre av ytre
forventninger, og fortsetter å bidra til å øke både forbruk og
kjøpepress, vil forskjellene fortsette å øke.
 

Å be om hjelp 

Mange opplever at de ikke får endene til å møtes i denne tiden, og trenger en utstrakt hånd fra andre. 15
prosent, nesten en halv million nordmenn, har minst én gang måttet be
om hjelp for å kunne innfri forventningene knyttet til julen. Halvparten
av disse 
sier de opplevde
det som vanskelig. Samtidig svarer nesten tre av fire at de ville stilt
opp for andre utenfor egen slekt og familie, dersom de ble bedt om det.
 

Det
er gledelig at så mange oppgir at de ville stilt opp for andre utenfor
familien. Dette stemmer også med inntrykket vi har fått gjennom
feriesentralen.no, hvor folk inviterer ukjente til julefeiring eller
låner ut julepyntede hus. Men det er viktig å understreke at man kan
gjøre langt mindre ting som likevel kan ha stor betydning
, sier Oudmayer. 

Tips og råd 

Juletiden er en anledning til å være et lyspunkt i mørket, og her gir UNICEF noen tips til hvordan man kan være nettopp det: 

  • Del gode tanker du tenker om andre, med dem det gjelder 
  • Inkluder noen du vet er ensomme eller har det vanskelig 
  • Møt mennesker i nærmiljøet med åpenhet, raushet og ønske om å skape gode minner – det kan ha en enorm betydning. 

Vi har også fått kartlagt en viss forskjell mellom aldersgrupper og
følelser rundt førjulstiden. Mens 66 prosent av de i aldersgruppen
18-29 år gleder seg til førjulstiden, svarer kun 45 prosent i den eldste
aldersgruppen over 60 år dette.
 

En lignende undersøkelse ble gjort i
2017, og mange av svarene er noenlunde like. Den mest påfallende
forskjellen er en stor økning i dem som ikke opplever utfordringer
knyttet til jul og førjulstid, fra 22 prosent i 2017 til 35 prosent i
årets undersøkelse.
 

1003 respondenter deltok i undersøkelsen mellom 20. og 25. november i år.  

 

*Råd til mindre gavefokus og fornøyde barn*: 

• Husk at det er vi voksne som
legger lista for hva som skal bli gavetradisjonen i vår familie, og
hvilke verdier som skal ligge til grunn for våre tradisjoner.

• I noen familier blir man enige om en maksimumsum som alle skal holde
seg innenfor, eller etablerer en tradisjon for at hjemmelagde gaver er
det som verdsettes aller mest.

• Be barna skrive ønskeliste over ting som er innenfor en realistisk sum.
Dette går fint an å kombinere med å ha fokus på gleden ved å glede
andre - og viktigheten av å være sammen og gjøre ting sammen.

• Engstelig for at barna skal grue seg til å gå på skolen etter ferien
fordi de ikke har fått dyre gaver? Snakk med barna om hvordan de kan
fortelle om sin families tradisjoner, og hvordan de med stolthet kan
fortelle om hyggelig opplevelser og ting de har fått som betyr mye for
dem.

Opplevelseskalender

  • Bernt Apeland i CAR

Riktig god jul til deg og verdens barn

Barns nye klagerett forsterker demokratiet

Unicef