Bruker aktivitetsdagen til å støtte barns rett til utdanning

- Det finnes ingen bedre måte å kick-starte et nytt skoleår på enn med UNICEF-runden! Det forteller faglærer i kroppsøving ved Nordstrand skole Harriet Brevig.

Nordstrand skole er en middels stor barneskole i Oslo, med 430 elever og rundt femti ansatte. I 18 år har skolen arrangert UNICEF-runden for å samle inn midler til utdanning for barn i Mali.

En meningsfull aktivitetsdag
UNICEF-runden er et ferdig opplegg utviklet av UNICEF Norge med ett mål for øyet – å gi skolen en meningsfull og morsom aktivitetsdag. Gjennom fysisk aktivitet får elever, familie og skoleansatte muligheten til å samle inn midler til støtte for barns utdanning i Mali.

- Nordstrand skole har vært med på UNICEF-runden siden 2001. Vi var den første pilotskolen til UNICEF Norge. Det gjør meg stolt å kunne si at vi i alle disse årene i samarbeid med barn og foreldre har vært med på å gjøre verden til ett litt bedre sted, forteller en smilende Brevig.

Ønsker å bevisstgjøre elevene ​- Vi har valgt å være med fordi vi ønsker å bevisstgjøre barna på at de kan være med på å hjelpe andre barn som ikke har like rettigheter som barn i Norge. Vi vil vise dem at de gjennom sitt bidrag, fysisk aktivitet og glede kan gjøre en forskjell i verden, deler Brevig​.

Les mer om UNICEF-runden!

Skaper samhold mellom skolen og foreldre
- Det er viktig for oss at arrangementet skal være sosialt og inkluderende. Vi liker å tenke på det som et kick-off på et nytt skoleår, forteller en engasjert Brevig.

Nordstrand skole arrangerer UNICEF-runden rett etter skolestart.

- Vi har valgt å gjennomføre aktiviteten på ettermiddagen etter skoletid. Dato settes i samarbeid med FAU og foreldre. Det er fordi vi ønsker at dette skal være et engasjement med fysisk aktivitet for store og små. Ikke minst ønsker vi å engasjere de som står barna nære - familie, naboer, venner og andre bekjente, fortsetter Brevig.

Rettigheter blir en del av undervisningen
Gjennom opplegget tilknyttet UNICEF-runden får skolen undervisningsmateriale som gir elevene bevissthet rundt barns rettigheter. Det gir dem også kunnskap om hvor viktig utdanning er.

Løper for utdanning
- Gjennomføringen er ikke komplisert. Det er opp til hver enkelt skole å velge hvilken aktivitet deltakerne skal gjennomføre. Vi har valgt runde-løping. Hvert trinn starter for seg med løpingen. Så løper barna så mange runder de vil. Hvert barn har i forkant skaffet seg en eller flere sponsorer, forteller Brevig.

- En sponsor kan være en eller flere personer som sier ja til å støtte barnet med en avtalt sum penger. For eksempel kan en avtale være at man får 10 kroner for hver runde man løper. Noen velger å løpe uten sponsorer. Det er helt opp til barna og deres foreldre.

Etter gjennomføringen blir det kaffe, noe å putte i munnen og hyggelig samvær i gymsalen for alle som har stilt opp. UNICEF-runden er en morsom og lærerik start på skoleåret, smiler Brevig.

Derfor deltar Nordstrand skole på UNICEF-runden:

Tre grunner til at skolen bør delta på UNICEF-runden:

1. Gjennom å arrangere UNICEF-runden samler skolen inn midler som bidrar til å oppfylle barns rett til skolegang i Mali.

2. UNICEF-runden er et morsomt og aktiviserende opplegg som styrker det sosiale samholdet på skolen.

3. Elever, lærere, foresatte og andre involverte får økt bevissthet og kunnskap om barns rettigheter i Norge og verden.

Ny rekord for UNICEF-runden

Jordan: Tar vare på hver eneste dråpe

Klasse 6B - fem kjente utfordringer i barns hverdag

Unicef