Syrias barn går en svært usikker framtid i møte

Åtte år etter at konflikten i Syria brøt ut er over fem millioner barn drevet på flukt. Nå begynner arbeidet med å sørge for at en hel generasjon ikke går tapt.

Mens de voldelige konfliktene nå er mer lokaliserte, er faren for barn langt ifra over. I tillegg er ødeleggelsene inne i Syria enorme. Den helt livsnødvendige infrastrukturen som skoler, sykehus og vanntilgang, er i mange områder tilintetgjort. Nesten halvparten av skolene er ute av funksjon på grunn av skader, ødeleggelse eller fordi de brukes som tilfluktssted.

Mens rundt 2,6 millioner barn er internt fordrevet, bor nå rundt 2,5 millioner barn på flukt i andre land.

- Og håpet er at disse barna skal vende hjem. Så nå begynner det overveldende prosjektet med å gjenoppbygge et land slik at barna kan få tilbake barndommen og framtiden de har blitt frarøvet, sier generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken.

UNICEF har vært til stede under hele konflikten og jobber fortsatt iherdig med å tilrettelegge for livsnødvendige behov, samt å levere nødhjelp til alle dem som lever på flukt. Samtidig bistår vi med mange framtidsrettede prosjekter, som å gjenreise ødelagte skoler slik at barna kan returnere så fort som mulig. Per i dag har rundt fem millioner syriske barn fått tilgang til en eller annen form for skolegang, mens 2,7 millioner mangler et slikt tilbud.

- Men det er ikke bare utdanning disse barna trenger. Dette er barn som har vært utsatt for umenneskelige handlinger, vold og angrep. De har sett familiemedlemmer bli drept, de har blitt utsatt for bombing selv, og har måttet flykte fra alt de har og alt de kjenner. Mange av dem lever med skikkelige vonde traumer. Derfor er det så viktig at UNICEF er på bakken og tilbyr psykososial støtte, beskyttelse, trygge områder og oppfølging for at disse barna en dag kan få en normal hverdag igjen, sier Viken.

Etter åtte år med konflikt er områder som Aleppo, Raqqa og utkanten av Damaskus i mange tilfeller utbombet. Dem som en gang bodde der, men kom seg unna, bor nå i flyktningleirer både inne i og utenfor landet, uten verken eiendeler eller ressurser. Familier har tømt alt de hadde av oppsparte midler, og mange ser derfor ikke en annen mulighet enn å sette barna i arbeid, gifte dem vekk eller la dem rekrutteres som soldater.

- Denne konflikten har ikke bare betydd at barn har mistet skolegang og hjem, men mange har også mistet livet. Og 2018 var det dødeligste året for syriske barn. Over 1.100 er blitt drept i kamphandlinger, mens bare i 2019 har mange dødd på grunn av den kalde vinteren og manglende helsehjelp. Det er derfor alarmerende at mange tenker at Syria-krisen nå er over. Barna er fortsatt ekstremt utsatte og er absolutt ikke trygge ennå, sier Viken.

 

TV-Aksjon 2017

FN-dagen : En hel generasjon på kanten av stupet

To år med lidelse for barna i Ukraina

Unicef