Tips til voksne for å forebygge og håndtere eksklusjon og mobbing

Av Kristin Oudmayer, fagansvarlig i UNICEF Norge

1. Samarbeid med barnehage, skole og idrettslag etc. om inkluderende regler når det gjelder bursdagsinvitasjoner, besøksgrupper og vennegrupper. Og følg det dere har kommet til enighet om.

2. Ta regi på bursdagsinvitasjoner og organisering av sosiale aktiviteter, og vær den som sørger for at alle blir invitert og regnet med. Er det stadig barn som ikke kommer og heller ikke gir beskjed, ta kontakt med foreldrene og hør deres versjon av hvorfor det er slik.

3. Når invitasjoner er sendt ut, send sms eller mail til foreldrene om at den er sendt, og be om svar innen en frist. Er det svært få- eller ingen, gir det anledning til å endre dato i god tid før selve dagen.

4. Dersom det er barn som har spesielle behov, eller utfordrer omgivelsene med atferden sin, allier deg med foreldrene til barnet og inviter dem med på feiringen. De aller fleste foreldre ønsker at deres barn skal få delta, og stiller derfor gjerne opp

5. Ikke aksepter argumentasjon som «vil ikke be ham fordi han er så bråkete/kjedelig/stille/slem» osv som unnskyldninger for ikke å be, eller for ikke å gå i noens bursdag, uten å sjekke opp hva som ligger til grunn for disse uttalelsene.

6. Normal folkeskikk innebærer å stille opp for en klassevenn. Både ved å invitere, men også å gå i en bursdag. Selv om det ikke blir den morsomste kvelden i livet deres, kan det bety mye for den som inviterer – og det har en verdi.

7. Våg å ta kontakt med andre foreldre om ditt eller andres barn utelates. I noen tilfeller vil man finne ut at det ligger misforståelser til grunn. I andre tilfeller at det er konflikter som trenger vokseninvolvering.

8. Snakk med egne barn om hvordan det oppleves å være den ene som ikke blir bedt eller opplever at ingen kommer, og få ditt eget barn til å foreslå løsninger.

Det ligger mye makt i en bursdagsinvitasjon

Du kan bety noe positivt for andre

Mobber du uten å vite det?

Unicef