UNICEF og Telenor Group forlenger globalt partnerskap for å redusere ulikhet blant barn

Fra venstre: Mai Oldgard, SVP Head of Sustainability Telenor Group; Kjetil André Aamodt, UNICEF Goodwill-ambassadør; Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge; Anne Kvam, konserndirektør med ansvar for Corporate Affairs, Telenor Group; Bjørn Ivar Moen, konstituert leder for Telenor Norge; Zainab Siddiqui, Director Sustainability, Telenor Group; Ola Jo Tandre, VP Sustainability, Telenor Group; Elisabeth Biering, VP Sustainability, Telenor Group; Ana Brodtkorb, leder for bærekraft i Telenor Norge.

 

Noen av de viktigste resultatene er 580.000 digitale fødselsregistreringer og at nær 2 millioner barn har fått opplæring i nettsikkerhet.

(Fornebu, 31. januar 2019) UNICEF og Telenor Group kunngjorde i dag en avtale om å forlenge sitt godt etablerte samarbeid i ytterligere tre år – ut 2021. Partnerskapet ble etablert i 2014, og fokuserer på hvordan man kan bruke Telenors digitale plattformer for å redusere ulikheter og ruste barn og unge til å møte den digitale fremtiden.

Som en del av det globale partnerskapet med UNICEF har Telenor Group, som har virksomheter i åtte markeder i Skandinavia og Asia, bidratt med midler, teknisk støtte og utstyr som komplementerer UNICEFs omfattende ekspertise og deres betydelige bidrag i lokalsamfunnene samt den kunnskapen de har om landene som er omfattet av partnerskapet.

Den treårige forlengelsen av avtalen skal sørge for at de etablerte prosjektene fortsetter. Disse omfatter blant annet digital fødselsregistrering og opplæring med fokus på trygg nettbruk og digitale ferdigheter. Samtidig vil partene undersøke og finne frem til nye prosjekter der l Telenors nettverk og digitale plattformer kan brukes til å styrke barns rettigheter og utvikling. Avtalen ble offentliggjort i dag på Telenor Groups hovedkontor på Fornebu.

– Partnerskapet vårt med Telenor Group bidrar til at vi kan gi mange barn et bedre liv. Telenor Group gir et viktig samfunnsbidrag, både økonomisk og ved hjelp av den ekspertisen de har. Mobilteknologien har vist seg å være svært viktig for å hjelpe sårbare grupper med for eksempel helseinformasjon og fødselsregistrering via SMS. Vi er også stolte over at dette er UNICEFs første globale avtale der initiativet kommer fra et norsk selskap, sier Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge.

– Vi er stolte over å være partner med UNICEF og over de viktige resultatene vi har oppnådd for barn og unge i markedene våre gjennom dette partnerskapet. Enten det gjelder registrering av mer enn en halv million fødsler i Pakistan eller nettsikkerhetsprosjekter for barn og unge i Norge og Asia, har vi sett at samarbeidet betyr mye for landene vi har virksomhet i, sier Anne Kvam, konserndirektør med ansvar for Corporate Affairs i Telenor Group.
– Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med UNICEF med r å redusere ulikhet og gi ferdigheter til ungdommene i våre markeder.

Forlengelsen a partnerskapet omfatter både økonomisk støtte og tilgang til en rekke digitale og mobilteknologiske løsninger som vil bedre barn og unges rettigheter og utvikling. Telenor Group vil årlig bidra med 4,5 millioner kroner (500 000 USD) til aktivitetene i partnerskapet. Alle Telenors markeder er omfattet av partnerskapet.

UNICEF er en av Telenor Groups eldste globale partnere for bærekraft, og arbeider med myndigheter, organisasjoner i sivilsamfunnet og andre partnere for å bedre barns rettigheter til overlevelse, beskyttelse, utvikling og deltakelse, med FNs barnekonvensjon som rettesnor.

Enestående partnerskap gjør barn tryggere på nettet – og i livet ellers En av hjørnesteinene i partnerskapet mellom UNICEF og Telenor Group er det pågående prosjektet for digital fødselsregistrering i Pakistan, som til nå har bidratt til 580 000 fødselsregistreringer og utprøving av enda et prosjekt i Myanmar. Prosjektet sikrer at barn som ellers ville ha vært uregistrerte, blir registrert hos myndighetene. Dette gir dem bedre tilgang til utdanning, helsetjenester og beredskapstjenester, og det reduserer risikoen for menneskehandel, barnearbeid og annet misbruk.

I tillegg gjennomføres det flere prosjekter innenfor nettsikkerhet for barn og digital opplæring i Bangladesh, Malaysia, Thailand og Norge. Ved hjelp av disse prosjektene bidrar Telenor Group til partnerens mål om å redusere ulikhet ved å gi ferdigheter for en digital fremtid – for eksempel digitale ferdigheter, opplæring for barn som ikke går på skole, opplæring i skoleferdigheter for unge, reduksjon av den digitale gapet og opplæring for barn og unge i nettsikkerhet. Til nå har Telenor nådd mer enn 2,2 millioner barn med opplæring i nettsikkerhet. En stor del av dem er nådd ved hjelp av samarbeidet med UNICEF.

Langsiktige partnerskap gir langsiktig arbeid med bærekraftsmål nr. 10 Telenor har forpliktet seg til FNs bærekraftsmål 10 – mindre ulikhet. Denne forpliktelsen gjenspeiles i selskapets forretningsstrategi og formål, og den settes i verk gjennom både lokale og globale partnerskap, blant annet med UNICEF og de lokale avdelingene. Telenor Group mener at en mer rettferdig verden er bra for både mennesker og forretninger, og arbeider for at bærekraftsmål nr. 10 skal oppnås, ved å gi et løft i alle markeder de driver i, og ved å tilby tjenester som utgjør en reell forskjell i menneskers liv.

Jean Yves Gallardos bilde

Kommunikasjonsdirektør

Telenor og UNICEF lanserer pilot for mobil fødselsregistrering i Myanmar

Støtt arbeidet for barn når du bestiller flyreise

Billettkjøp ga seks millioner til UNICEF

Unicef