Nesten 30 millioner nyfødte er avhengig av behandling hvert år

  • uni158939.jpg

    Sykepleiere på Chittagong Medical College Hospital i Bangladesh

Nesten 30 millioner babyer blir årlig født for tidlig, for små eller blir syke og trenger spesialistbehandling for å overleve, ifølge en ny rapport utarbeidet av en gruppe organisasjoner. 

"Riktig behandling til rett tid på rett sted kan gjøre hele forskjellen for babyer og deres mødre," sier Omar Abdi, UNICEFs nestleder. "Likevel dør millioner av babyer og kvinner hvert år fordi de rett og slett ikke mottar helsehjelp, som er deres rett og vårt kollektive ansvar."

Rapporten «Overlevelse og utvikling: behandling av syke og for tidlig fødte» beskriver at de babyene som er mest utsatt for død og funksjonshemming, er de med komplikasjoner etter for tidlig fødsel, hjerneskade under fødsel, alvorlig bakteriell infeksjon eller gulsott, eller andre medfødte tilstander. I tillegg kan den økonomiske og psykologiske belastningen på familiene ha en negativ effekt på deres kognitiv, språklige og emosjonelle utvikling.

"For mødre og babyer er god helse fra graviditet til fødsel og de første månedene etterpå svært viktige," sier dr. Soumya Swaminathan, programdirektør i WHO."Et universelt helsetilbud kan sikre at alle - inkludert nyfødte - har tilgang til den helsetjenesten de trenger, uavhengig av økonomi. Utvikling av helsetilbudet for nyfødte er en vinn-vinn-situasjon; det sparer liv og er avgjørende for den første utviklingen for barnet, og påvirker dermed familier, samfunn og fremtidige generasjoner."

I følge rapporten vil ikke alle nyfødte i risikogruppen overleve første levemåned uten spesialisert behandling. I 2017 døde om lag 2,5 millioner nyfødte, hovedsakelig av årsaker som kan behandles. Nesten to tredjedeler av babyer som dør, er født for tidlig. Og selv for de som overlever, er mange utsatt for kroniske sykdommer eller sen utvikling. I tillegg er det beregnet at 1 million små og syke nyfødte overlever, men med en funksjonshemming. 

Med riktig behandling kan disse barna overleve uten store komplikasjoner. Rapporten viser at innen 2030 kan livene til 2,9 millioner kvinner, dødfødte og nyfødte i 81 land reddes ved hjelp av bedre behandlingsmetoder. Hvis for eksempel helsepersonell har god oppfølging av både mor og barn gjennom og etter fødselen, kan problemer oppdages tidlig.

I tillegg kan nesten 68% prosent av dødsfall for nyfødte avverges innen 2030 med enkle metoder som amming; hud-til-hud kontakt mellom mor eller far og barn, medisiner og utstyr, samt tilgang til rene, velutstyrte helsefasiliteter bemannet av dyktige helsearbeidere. Andre tiltak, som gjenopplivning av en baby med pusteproblemer, forhindring av blødning for den fødende moren eller å vente litt med kutting av navlestrengen, kan også redde millioner av liv.

Ifølge rapporten vil ikke bærekraftsmål nummer 3 - som skal sikre god helse for alle - kunne oppnås, med mindre det inkluderer omsorg for alle nyfødte. Uten rask utvikling, vil det ta noen land over 100 år å nå målet. Anbefalinger i rapporten er:

  • 24-timers oppfølging av nyfødte syv dager i uken
  • Lære opp sykepleiere til å gi behandling i samarbeid med familiene
  • Utnytte rollen til foreldre og familier ved å lære dem hvordan de kan bli gode omsorgspersoner for sine barn, noe som kan redusere stress, hjelpe babyer med å legge på seg og sørge for god utvikling hos barnet
  • God kvalitet på helsetilbudet bør være en del av et lands retningslinjer, og en livslang investering for de som er født små eller syke
  • Telling og sporing av nyfødte vil gjøre det mulig å overvåke fremgang og forbedre resultatene
  • Bevilgning av nødvendige ressursener: en tilleggsinvestering på under to kroner per person kan redde 2 av 3 nyfødte i lav- og mellominntektsland innen 2030

For nesten 30 år siden garanterte barnekonvensjonen alle nyfødtes rett til best mulig helsetjenest. Det er på tide for alle verdens land å sikre at juridiske, medisinske, menneskelige og økonomiske ressursene er på plass for å gjøre dette til en realitet for hvert eneste barn, konkluderer rapporten. 

Rapporten er utarbeidet av en gruppe organisasjoner som støtter land i å implementere "Handlingsplanen for alle nyfødte". blant annet erdens helseorganisasjon, UNICEF, USAID, the Bill & Melinda Gates Foundation, Redd Barna, London School of Hygiene and Tropical Medicine, International Pediatrics Association (IPA), Council of International Neonatal Nurses (COINN), the International Confederation of Midwives (ICM), European Foundation for the Care of Newborn Infants, Preterm Birth Initiative, Sick Kids Centre for Global Health, Every Preemie at Scale and Little Octopus.

 

health

2 millioner barn er truet av krise på Afrikas Horn

Et næringsliv for barn

UNICEF intensiverer hjelpen i Syria

Unicef