Ingen barn skal grue seg til halloween

Oktober byr på halloween og skummel moro for mange barn, men ikke alle får være med på festen. Nille og UNICEF Norge samarbeider for at ingen barn skal grue seg til halloween.

Halloween er blitt en nasjonal begivenhet som på denne tiden av året berører nesten alle barn. Det prates om halloween i skolegården, og planlegging av feiringen begynner i god tid før selve dagen. Det kan gjøre vondt for de som blir utelatt. Uansett hva man måtte mene om halloween, bør vi voksne være enige om at barn ikke skal behøve å grue seg til denne årlige begivenheten.

Vi mener et viktig skritt på veien er at foreldrene enes om kjøreregler som sikrer at ingen barn blir utelatt. Sammen med mobbeekspertene i UNICEF Norge har Nille laget et sett med kjøreregler for en inkluderende feiring.

 

Kjøreregler for halloween

  1. PRAT MED BARNA: Prat med barna i forkant om hvilke regler som gjelder for halloweenfeiringen: alle barn som har lyst, skal få være med. Slik skaper vi forståelse og setter forventninger hvordan feiringen gjennomføres.
  1. KOORDINER MED ANDRE FORELDRE: Ta kontakt med andre foreldre i god tid før halloween for å diskutere felles kjøreregler og planlagte aktiviteter.
  1. INVITER GRUPPER: Gruppeinndelinger som «hele klassen», «alle guttene i klassen» eller «alle i speidergruppa» er forståelig. Å utelate en eller tre fra en gruppe er ikke greit.
  1. FANG OPP DE SOM FALLER UTENFOR: Bruk barna som agenter til å spore opp de som ikke er inkludert, og gjør plass til dem på festen. En invitasjon i siste liten, er bedre enn ingen invitasjon!
  1. TA HENSYN: Ikke alle kan eller ønsker å ta del i halloween-feiringen. Ta hensyn til signaler og vær obs på at barna det kan gjelde ikke blir ekskludert i andre sosiale sammenhenger.

 

UNICEF Norge ønsker alle en god halloween-feiring!

 

 

Tips til voksne for å forebygge og håndtere eksklusjon og mobbing

Du kan bety noe positivt for andre

Det ligger mye makt i en bursdagsinvitasjon

Unicef