Ingen barn skal grue seg til Halloween

Halloween er en tradisjon de fleste barn gleder seg til. Dessverre er det også slik at mange barn har klump i magen og gruer seg fordi de ikke er invitert med på noe. 

Halloween er blitt en nasjonal begivenhet som på denne tiden av året berører nesten alle barn. Det prates om Halloween i skolegården, og planlegging av feiringen begynner i god tid før selve dagen. Det kan gjøre vondt for de som blir utelatt. Uansett hva man måtte mene om Halloween, bør voksne være enige om at barn ikke skal behøve å grue seg til denne årlige begivenheten.

Vi mener et viktig skritt på veien er at foreldre blir enige om kjøreregler som sikrer at ingen barn blir utelatt. 

Kjøreregler for halloween

  1. PRAT MED BARNA: Prat med barna i forkant om hvilke regler som gjelder for Halloweenfeiringen: alle barn som har lyst, skal få være med. Slik skaper vi forståelse og setter forventninger hvordan feiringen gjennomføres.
  1. KOORDINER MED ANDRE FORELDRE: Ta kontakt med andre foreldre i god tid før Halloween for å diskutere felles kjøreregler og planlagte aktiviteter.
  1. INVITER GRUPPER: Gruppeinndelinger som «hele klassen», «alle guttene i klassen» eller «alle i speidergruppa» er forståelig. Å utelate en eller tre fra en gruppe er ikke greit.
  1. FANG OPP DE SOM FALLER UTENFOR: Bruk barna som agenter til å spore opp de som ikke er inkludert, og gjør plass til dem på festen. En invitasjon i siste liten, er bedre enn ingen invitasjon!
  1. TA HENSYN: Ikke alle kan eller ønsker å ta del i Halloween-feiringen. Ta hensyn til signaler og vær obs på at barna det kan gjelde ikke blir ekskludert i andre sosiale sammenhenger.

Les mer om våre råd til voksne i forbindelse med Halloween her.

UNICEF Norge ønsker alle en god halloween-feiring!

Tips til voksne for å forebygge og håndtere eksklusjon og mobbing

Du kan bety noe positivt for andre

Det ligger mye makt i en bursdagsinvitasjon

Unicef