Jentenes dag – med rett til å lære

FNs internasjonale jentedag er 11. oktober, og UNICEF ønsker å sette fokus på jenters muligheter til utdanning. 

Verden endrer seg i rasende fart med et arbeidsliv som preges av innovasjon og teknologi. De siste årene har jenter i mye større grad enn tidligere fått tatt del i denne utviklingen.

Men dessverre er det fremdeles langt igjen – og altfor mange får ikke utdanning på grunn av stereotyper, sosiale normer og ubevisste fordommer rundt kjønnsroller. Dette gjør at 130 millioner jenter ikke får de samme mulighetene som gutter til å gå på skole og få seg jobb. En av tre unge kvinner risikerer å stå uten skolegang og jobb, mot en av seks unge menn. Problemløsning, teamarbeid og kritisk tenkning er nøkkelen til suksess i en verden som endrer seg i rekordfart. Altfor få skoler og undervisningsprogrammer fokusere på disse ferdighetene, som er nødvendig for å klare seg i arbeidslivet i det 21. århundret.

De fleste jenter i verden - rundt 70 % - ønsker jobbe. Dessverre er det veldig mange som ikke får muligheten til det. 76 % av ungdom som står uten skolegang og ikke har jobb er kvinner. Nærmere 33 % av disse – mot 18 % unge menn – har ingen jobberfaring. De som har det verst – deriblant de som bor i utkantstrøk eller områder med behov for humanitær hjelp – har enda mindre tilgang til jobb. Det er en motivator for unge menn å få barn, men for unge kvinner har det motsatt effekt.

Kreative undervisningsløsninger

Alternative læreveier – som yrkeskurs og digitale læreplattformer – kan gi en ny sjanse til jenter som har gått glipp av formell skolegang, og vil være avgjørende for deres sjanser for å få jobb i fremtiden. Lærlingeplass er en løsning som kan bidra til at flere unge kvinner kan få seg anstendig jobb. Men det ser ut til at unge menn har større suksess med å få lærlingeplass enn unge kvinner, og innen flere yrkesgrupper. Kvinnelige gründere møter større utfordringer når det gjelder å få finansiering på plass, og å tilegne seg andre ferdigheter som er avgjørende for å lede en lønnsom bedrift.

GirlForce gir en bedre fremtid for hele verden

For å utvikle en dyktig jentestyrke må verdenssamfunnet jobbe med:

  • Å levere programmer, både offentlige og private, for jenters utdanning, ferdigheter og markedstilpasset opplæring.
  • Å forbedre kvaliteten og relevansen av læring for å gjøre jenter i stand til å utvikle grunnleggende, overførbare og jobbspesifikke ferdigheter som trengs for å leve og jobbe.
  • Myndiggjøre, motivere, oppmuntre og skape rom for at jenter og unge kvinner vil vurdere karrierer i den voksende digitale jobbverdenen.
  • Øke jenters deltakelse innen realfag som vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matte.
  • Skape initiativer som støtter jenters overgang fra skole til jobb, så som karriereveiledning, lærlingeplasser, internships og entreprenørfaglig utdanning.
  • Legge til rette for at jenter får tilgang til finansiering og støtte til å utvikle egne bedrifter

Investering for fremtiden

Investeringer i jenters utdanning er alene ikke nok. Yrkeskurs og kreative opplæringsplattformer kan sikre jenter en lettere overgang til arbeidslivet. Seks av ti barn i verden kan ikke lese og skrive ordentlig, og dersom denne utviklingen fortsetter, risikerer vi at halvparten av verdens jenter i grunnskolealder står uten grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter i 2030. 

 

Du kan lese mer om UNICEFs arbeid for utdanning ved å klikke på disse linkene: Generation Unlimited; temaside utdanning

Haitis barn sviktet og utnyttet på barnehjem

Barn i fokus: Stokke ny UNICEF-partner

Millionstøtte til UNICEF fra NHH Aid

Unicef