Et Sør-Sudan i sultkrise

Langvarige konflikter og usikre avlinger har ført til at over halvparten av befolkningen i Sør-Sudan nå står overfor desperat matmangel, og UNICEF frykter en enorm matkrise. Over 6 millioner mennesker, 61 prosent av befolkningen, lever i fare for ekstrem sult. Humanitær hjelp er det eneste som har forhindret et enda mer katastrofalt utfall.

Humanitær hjelp avverger krise

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) har jobbet sammen med UNICEF og Verdens matprogram (WFP) for å roe konflikter og sørge for uhindret tilgang til områder der folk trenger livreddende assistanse – folk som, etter å ha overlved væpnede konflikter og krigshandlinger, står igjen med ingenting.

De mange voldelige konfliktene som har pågått i Sør-Sudan, er betydelig redusert etter at landet i fjor høst fikk undertegnet en vellykket fredsavtale. Det har igjen redusert de politiske spenningene. Men selv om konfliktene har avtatt, har de skapt store ettervirkninger.

I tillegg var 2018 et svært vanskelig år for bøndene på grunn av dårlige avlinger, etterfulgt av en lang tørkeperiode nå inn i 2019. Med andre ord er matmangelen kritisk over hele landet, og matrpisene derfor svært høye.

Småbarn spesielt utsatt for akutt underernæring

Situasjonen for over en million barn under fem år forblir kritisk i mange områder som er utsatt for alvorlig matusikkerhet. Nesten 900.000 barn er alvorlig underernærte og trenger humanitær hjelp for å overleve. For rundt 260.000 barn står det om liv og død. 

- Vi vet at hvis vi kan nå og behandle alvorlig underernærte barn så redder vi liv, sier Mahimbo Mdoe, UNICEFs representant i Sør-Sudan. Han sier at over 80 prosent av barna som får behandling, overlever.

Ville blitt hungersnød uten humanitær hjelp

I lengre perioder har det vært umulig å nå frem med humanitær hjelp flere steder i landet. Antallet internt fordrevne mennesker, som har mistet livsgrunnlaget sitt, er nå rekordhøyt - på nesten to millioner mennesker. Mange av dem har ikke tilgang til markeder og sosiale tjenester, og handelen er begrenset som følge av høye matpriser, usikkert marked og generell dårlig infrastruktur.

- Den ekstremt høye forekomsten av sult over Sør-Sudan er helt og holdent menneskeskapt, sier Simon Cammelbeeck, WFPs fungerende landdirektør i Sør-Sudan.

- Vi håper at den siste fredsavtalen vil resultere i faktiske endringer på bakken. Etter fem år med borgerkrig, og tiår med kamper for uavhengighet, trenger folket i Sør-Sudan fred for å være i stand til å reise hjem og bygge opp igjen livene sine. Det gjelder spesielt internt fordrevne og flyktninger, sier han. 

For å hjelpe på situasjonen har svært mange mottatt støtte fra FAO, som innebærer såkorn og verktøy til å plante og øke produksjonen av korn. Fiskere og gjetere har også fått hjelp, blant annet med veterinærtjenester som beskytter husdyrene. Dette er særs viktig da mange sør-sudanesere er avhengig av husdyrene sine for å overleve.

Hjelp på stedet

I kampen mot sulkatastrofen har UNICEF og deres samarbeidspartnere behandlet over 100.000 barn med alvorlig akutt underernæring siden januar 2019. Dette betyr likevel at kun 45 prosent av målet for 2019 er nådd.

- Vi vet at dersom vi kommer i gang med behandling så kan vi redde disse barna. Mer enn 80 prosent av barna som blir behandlet for akutt underernæring, blir friske igjen. Derfor er det svært viktig at vi får uhindret tilgang til dem som trenger vår hjelp mest, og det er ofte dem som har vært avskåret fra hjelp over lengre tid på grunn av kamper, sier norske Helene Sandbu Ryeng, kommunikasjonsspesialist hos UNICEF i Sør-Sudan.

For 260.000 barn er situasjonen så kritisk at det står om liv og død. Du kan hjelpe UNICEF å nå fram til dem!

Les mer her.

Å våkne til et mareritt

27 millioner sultrammede uten rent vann

Ny hjelpesending på vei til beleirede byer i Syria

Unicef