Fokus på verdens fremtid - Generation Unlimited

«Generation Unlimited» - et globalt partnerskap i regi av UNICEF – jobber for å få alle unge mennesker i arbeid innen 2030.

New York, 21. september 2018 – Verdensledere vil annonsere et nytt partnerskap som skal sørge for at alle unge mennesker får utdanning, yrkesopplæring eller jobb innen 2030, neste uke ved den 73. generalforsamlingen for FN. Generation Unlimited skal takle den globale krisen som omhandler utdanning og yrkesopplæring. I dagens verden holdes millioner av unge voksne tilbake, og truer fremgang og stabilitet for verden.

Verdensomspennende partnerskap

Partnerskapet lanseres mandag 24. september ved FNs hovedkvarter i New York City. Deltakere vil være FNs generalsekretær António Guterres; Rwandas president Paul Kagame; Verdensbankens president Jim Young Kim, EUs høye representant for utenrikssaker Ms. Federica Mogherini; UNICEFs generalsekretær Henrietta H. Fore, ungdomsrepresentant for FN Jayathma Wickramanayake, Unilevers administrerende direktør Paul Polman, UNICEFs goodwill-ambassadør Lilly Singh, og popgruppen BTS. Populasjonen av tenåringer og unge voksne vokser raskt. Innen 2030 vil den nå to milliarder mennesker. Disse vil fortsette å være uforberedt og ufaglært for morgendagens arbeidsstyrke om man ikke investerer i utdanning og yrkesopplæring – nå. I dag går mer enn 200 millioner unge mennesker glipp av ungdomsskolen og videregående skole. Disse risikerer å gå en fremtid i møte der de blir fratatt alle muligheter til å bygge seg en god fremtid, og vil oppleve å bli diskriminert på mange områder i livet.

Tre nøkkelområder

Generation unlimited – en del av FNs generalsekretærs strategi for Ungdom 2030 – vil utfylle og bygge på eksisterende programmer som støtter tenåringer og unge voksen. Partnerskapsplattformen vil fokusere på tre nøkkelområder: videregående utdanning; yrkestrening, arbeidsevne og forsvarlig arbeid; og å styrke deres muligheter til å skaffe seg en bærekraftig fremtid. Ungdom i 16 land i hele verden kan søke om å delta på en utfordring der de kan konkurrere om å skape de beste løsningene for å støtte disse tre nøkkelområdene.

 «Alle våre håp for en bedre verden hviler på dagens unge», sier Guterres. «Verden er hjem for den største generasjonen unge voksne noen sinne – med 1,8 milliarder mennesker. Bærekraftig utvikling, menneskerettigheter, fred og sikkerhet kan bare oppnås hvis vi styrker disse unge menneskene til å bli ledere, og gjør dem i stand til å frigjøre sitt fulle potensiale.»

«Din rolle er å minne oss på at det som er oppnådd, hvor meningsfullt og vanskelig det enn var, fremdeles ikke er nok. Vi må fremdeles sikte høyere og gå lengre. Det som trenges er målrettet og vedvarende implementering. Vi må også dra nytte av de tiltakene vi kan gjøre raskt, og som kun krever politisk vilje. Uansett hva vi som afrikanere ønsker for vårt kontinent, må vi kjempe for det. Afrikas velstand vil bli bygget ved hjelp av tålmodig arbeid og engasjement. Afrikansk ungdom eier vår felles fremtid, gjennom teknologi, entreprenørskap og – fremfor alt – vår verdighet.», sier Paul Kagame.

«Når vi investerer i ungdommen gir vi dem like muligheter, en sjanse til å oppnå sine ambisjoner, og å skape en bedre økonomisk fremtid», sier Jim Yong Kim. «Hvis landene prioriterer å investere i menneskelig kapital kan de endre fremtiden når det gjelder økonomi, familier og millioner av unge mennesker hvis drømmer kun matcher deres vilje til å oppnå dem.»

«La oss få dette til å skje; sørge for at hver unge kvinne og mann finner sin plass i samfunnet – gjennom utdanning, yrkesopplæring eller en god jobb – innen 2030. Dette er Generation Unlimited, og jeg er stolt av at EU er en del av dette sammen med UNICEF», sier Mohgerini.

«Endringene i demografi som verden opplever, sammen med raske teknologiske fremskritt, utgjør et avgjørende tidspunkt i historien. Hvis vi opptrer klokt og raskt kan vi legge til rette for dyktige unge voksne, som er bedre forberedt til å skape bærekraftige økonomier i fredelige og velstående samfunn. Unge mennesker utgjør kanskje 25 % av verdens befolkning, men de utgjør 100 % av fremtiden. Vi har ikke råd til å svikte dem», sier Henrietta Fore.

«Med FNs ungdomsstrategi, som sørger for en paraply for FNs arbeid med og for unge mennesker, er en av de første nye tiltakene lanseringen av Generation Unlimiteds partnerskap. Jeg er glad for å se hvordan partnerskapet vil rulles ut – et verktøy for å implementere FNs systemgjennomgående strategi for ungdom», sier Wickramanayake.

«I dag har vi den største generasjonen unge i historien – en mektig pådriver for forandring. 84 % av millenniumsgenerasjonen er overbevisst om at de har en plikt til å gjøre verden til et bedre sted, og mange gjør det allerede. Gjennom Generation Unlimited er målet å sikre at ingen unge mennesker sviktes, ved å bidra til at de kan skape en lys fremtid for seg selv og de påfølgende generasjonene», sier Paul Polman.

«Jeg har sett med egne øyne at å lytte til og lære fra unge voksne er en av de beste måtene å samarbeide om kreative løsninger og adressere utfordringene de står overfor. Når de har styrken til å dele sine stemmer har de utrolig mange innovative og kreative ideer. Jeg er uendelig inspirert av denne generasjonen, og er dedikert til å gjøre det jeg kan for å hjelpe dem med å oppnå en lysere fremtid», sier Lilly Sing.       

«I kampanjen «Elsker meg selv» snakker vi om meningen med ekte kjærlighet. Vi oppfordrer enhver ung person til å finne kjærligheten i seg selv og spre den kjærligheten til andre. Vi tenker at den gjensidige støtten fra unge seg imellom er det første steget mot å vise kjærlighet», sier UNICEFs globale støttespiller BTS.

Skolegang og beskyttelse kan redde en hel generasjon

På skolebenken i Rwanda

TV-Aksjon 2017

Unicef