Digitalisering gir økt tilgang til helse og utdanning

Regjeringen har utarbeidet en ny digital strategi for utviklingspolitikken med utviklingsminister Nikolai Astrup i spissen. Denne ble presentert under Arendalsuka 2018 i forbindelse med UNICEF og Telenors arrangement «En digital revolusjon i utviklingssamarbeidet».

Astrup påpeker at ny teknologi er nødvendig for å nå bærekraftsmålene for 2030. Formålet er å effektivisere utviklingshjelpen med systematisk og målrettet bruk av digitale hjelpemidler. For eksempel kan et barn på flukt lære å lese ved hjelp av en mobiltelefon, noe som vil bety enormt mye for at fattige land skal få et bedre liv og muligheten til å realisere sine drømmer. Norsk næringsliv er i en unik posisjon til å ta del i den utviklingen som foregår, da Norge er ledende innen kunnskap om IKT og teknologiutvikling. Men det er et stykke igjen før verdens fattigste land får utnyttet disse fullt ut. Norske næringslivsaktører kan, i samarbeid med sivilsamfunn og akademia, bidra til å fullt ut utnytte teknologien som finnes. En sentral del av strategien er å involvere disse i prosessen.

Må trå forsiktig

Kim N. Gabrielli, bærekraftsdirektør for UNICEF, påpeker imidlertid at det er flere aspekter man må ta hensyn til. – Digitalisering er ikke et universalmiddel. Det må ses i sammenheng med nøkkelpersonell som skal ta det i bruk, informasjon til brukere og et sentralt datasystem som koordinerer og ivaretar alle funksjoner. Videre må vi ha klart for oss de negative konsekvensene som oppstår, som for eksempel mulighetene for å utnytte barn ved å bestille overgrep på nettet og distribusjon av dette materialet via det illegale internettet (Dark Web), og være i forkant av kriminelle aktører for å hindre dette i størst mulig grad, sier han – men er samtidig klar på at ny teknologi og digitalisering gir helt nye muligheter.

Mobil digital fødselsregistrering

Et nytt tiltak er det mobile fødselsregisteret som nå rulles ut i blant annet Pakistan og Myanmar. – Vi ser at tallene for registrerte nyfødte økte fra 30% til 90% på seks måneder i Pakistan. Uten digitale løsninger hadde dette vært umulig. Dette er et viktig tiltak da barn som ikke er registrert står helt uten rettigheter. Så lenge vi passer på de negative sidene med digitaliseringen er det uante muligheter for fremtiden. Vi kan nå langt flere barn, og gi dem håp, samt muligheten til å vokse opp under bedre forhold enn mange gjør i dag, sier Gabrielli.  

Telenor Group er en av våre signaturpartnere, og har jobbet frem løsningen med fødselsregistreringen. 

 

 

 

 

 

 

 

Haitis barn sviktet og utnyttet på barnehjem

Barn i fokus: Stokke ny UNICEF-partner

Millionstøtte til UNICEF fra NHH Aid

Unicef