Trygg læring - kunnskap gir engasjement

Kunnskap gir engasjement

UNICEF Norge har utarbeidet et undervisningsopplegg som heter «Trygg læring». Det fokuserer på at barn skal få kunnskap om sine og andres rettigheter, både på skolen de går, på lokalt og nasjonalt plan, og internasjonalt. Arbeidet er laget i forbindelse med et spennende samarbeid med Aftenposten Junior. Opplegget er rettet mot barn og unge i 5. – 7. klasse, og UNICEF Norge oppfordrer så mange som mulig til å delta.

Hva er trygg læring?

Trygg læring fokuserer på elevengasjement i arbeidet med et tryggere oppvekstmiljø for alle på skole og i lokalsamfunn. Det tar utgangspunkt i et prosjekt som er laget i UNICEF internasjonalt («Safe to learn»), og er tilpasset norske forhold. Trygg læring legger opp til at elevene engasjerer seg og tar initiativ til positive endringer, enten ved å gjøre ting selv eller ved å utfordre beslutningstakere. Elevene jobber blant annet med spørsmålene: «Hva kan klassene gjøre for at flere barn på skolen får en tryggere skolehverdag? Hvordan kan lokalmiljøet deres bli enda mer barnevennlig? Hvilke råd har barn i Norge til politikerne og andre voksne?». UNICEF Norge ønsker å rette fokus mot barns rett til beskyttelse mot alle former for psykisk og fysisk vold, og legger opp til at elevene skal engasjere seg og ta initiativ for å bidra til økt trygghet både på skolen, i nærmiljøet, i Norge og i verden. Barna får her anledning til å bruke sine demokratiske rettigheter, og muligheten til å komme i avisen! 

Barnas opprop

Det skal også lages et «barnas opprop» med barnas utfordringer til politikerne, andre voksne og barna selv. Klassene utfordres til å sende inn tekster, bilder og tegninger fra arbeidet  til Aftenposten Junior. Avisa kommer med en spesialutgave på Verdens barnedag, 20.november, der en barneredaksjon skal jobbe med avisen og velge blant stoffet som er sendt inn. Innsendingsfristen er 10.oktober. Elevrepresentanter fra to av våre samarbeidsskoler skal sette sammen barnas opprop ut fra innsendte forslag. Dette blir en avis av barn for barn og voksne der barns synspunkter og hverdag løftes fram.

Verdens barnedag

FNs barnekonvensjon ble vedtatt 20. november 1989. Denne dagen markeres over hele verden som Verdens barnedag, og i år vil Aftenposten Junior vie denne utgaven til arbeidet vi setter i gang med nå.

Spesialutgaven av avisen vil distribueres til alle Aftenposten Juniors abonnenter, alle Norges barneskoler, samt til voksne.

Eventuelle spørsmål kan rettes til fagansvarlig, skole og barnehage, Ellen Sandøe.

Les mer om Trygg læring

Verdens barnedag - for hvert barn

Utdanning utjevner forskjeller

Barn i brutalt bombeangrep i Jemen

Unicef