Tre av fem babyer blir ikke ammet den første timen etter fødsel

 

New York/Geneve, 31. juli 2018 - Omtrent 78 millioner spedbarn – eller tre av fem – blir ikke ammet i løpet av den første timen de lever, noe som øker risikoen for død og sykdom, og reduserer sannsynligheten for at de blir ammet senere, sier UNICEF og WHO (Verdens Helseorganisasjon) i en ny rapport (engelsk). De fleste av disse spedbarna er født i land med lav eller middels inntekt hos befolkningen.

Rapporten forteller at nyfødte som ammes i løpet av den første timen etter fødsel har betraktelig større sjanse for å overleve. Selv en forsinkelse på noen få timer etter fødselen kan utsette barna for livsfarlige konsekvenser. Hudkontakt kombinert med å die mors bryst stimulerer morens melkeproduksjon, inkludert råmelken, som gjerne omtales som barnets første vaksine. Råmelken er ekstremt næringsrik og full av antistoffer.

"Når det gjelder oppstarten av ammingen så er timingen avgjørende. I mange land er det faktisk snakk om liv eller død", sier Henrietta H. Fore, UNICEFs administrerende direktør. "Til tross for dette går millioner av nyfødte glipp av fordelene med tidlig amming, og årsakene er alt for ofte noe vi kan gjøre noe med. Mødre får ganske enkelt ikke nok støtte til å amme i de avgjørende minuttene etter fødselen, selv ikke fra helsepersonell." Statistikken for amming innen den første timen etter fødsel er høyest i Øst- og Sør-Afrika (65%), og lavest i Øst-Asia og Stillehavs-området (32%), ifølge rapporten. Nesten ni av 10 spedbarn født i Burundi, Sri Lanka og Vanuatu ammes innen den første timen. Til kontrast ammes bare to av 10 spedbarn født i Aserbajdsjan, Tsjad og Montenegro.

"Amming gir barna den best mulige starten på livet", sier dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektør for WHO. “Vi må umiddelbart forbedre den støtten nybakte mødre mottar – både fra familiemedlemmer, helsearbeidere, arbeidsgivere og myndigheter, slik at de kan gi barna sine den starten de fortjener." Rapporten "Capture the moment", som analyserer data fra 76 land, fant at til tross for viktigheten av tidlig amming må altfor mange nyfødte vente for lenge av ulike årsaker, som:

  • Spedbarna blir matet med mat eller drikke, inkludert morsmelkerstatning: Det er vanlig praksis at råmelken blir kastet, at en eldre mater spedbarnet med honning, eller at helsepersonell gir den nyfødte væsker som sukkervann eller morsmelkerstatning, forsinker den nyfødtes første kritiske kontakten med moren.
  • Økning i selvvalgt keisersnitt: I Egypt har keisersnitt mer enn doblet seg mellom 2005 og 2014, med en økning fra 20% til 52%. I løpet av samme periode har tidlig amming minsket fra 40% til 27%. En studie på tvers av 51 land fant at tidlig amming har betydelig lavere rate blant barn født med keisersnitt. I Egypt ble bare 19% av spedbarn født med keisersnitt ammet i løpet av den første timen etter fødsel, sammenlignet med 39% av barn født naturlig.
  • Forskjellig kvalitet på omsorgen for mødre og nyfødte: Nærværet av profesjonelle fødselshjelpere der ikke ut til å påvirke tallene for tidlig amming, ifølge rapporten. På tvers av 58 land fra 2005 til 2017 har fødsler på helseinstitusjoner økt med 18 prosentpoeng, mens tidlig amming økte med 6 prosentpoeng. I mange tilfeller blir nyfødte skilt fra moren umiddelbart etter fødselen, og veiledning fra helsepersonell er begrenset. I Serbia har tallene økt med 43 prosentpoeng fra 2010 til 2014 på grunn av innsats for å forbedre omsorgen mødre mottar ved fødselen.

Tidligere studier det henvises til i rapporten viser at nyfødte som ble diet mellom to og 23 timer etter fødselen hadde en 33% større risiko for å dø sammenlignet med de som startet å die innen et år etter fødselen.

Blant de nyfødte som ble ammet en dag eller mer etter fødsel var risikoen mer enn dobbelt så stor.

Rapporten ber innstendig om at myndigheter, donorer og andre beslutningstakere til å ta i bruk sterke juridiske virkemidler for å innføre restriksjoner mot markedsføringen av morsmelkerstatning (engelsk) og annet som erstatter morsmelk.

 

Global Brestfeeding Collective, utga rapporten «2018 Global Breastfeeding Scorecard», som sporer fremgangen for ammepolitikk og programmer. I rapporten oppfordrer de land til å fremme politiske virkemidler og programmer som hjelper alle mødre i gang med amming innen den første timen av deres barns liv og til å fortsette så lenge de selv ønsker det.

Alt du trenger å vite om amming

Amming kan redde 800.000 liv

UNICEF slår alarm

Unicef