Elevundersøkelsen: Mer fokus på forebygging

Skal vi komme nærmere målet om å redusere mobbing, må flere krefter settes inn på forebygging

Elevundersøkelsen 2017 viser at mobbesituasjonen i norske skoler i all hovedsak er uendret fra året før. 6,6 prosent av elevene svarer i undersøkelsen at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Det er 0,3 prosentpoeng høyere enn året før.

-Vi var optimistiske og hadde håpet på en bedring, derfor er vi skuffet i dag. Vi vet hvor ødeleggende mobbing kan være. Samtidig er viktig å understreke at dette er gjennomsnittstall. Det betyr at situasjonen kan ha bedret seg noen steder, mens andre steder har det gått andre veien. Vi vet det gjøres mye bra arbeid i skolene, sier fagansvarlig i UNICEF Norge, Kristin Oudmayer.

For å få til en betydelig bedring i mobbesituasjonen må man fortsatt ha fokus på rask håndtering av mobbesakene. Enda viktigere er det at lærere får rom til å jobbe forebyggende.

-Lærere forteller til oss at de ikke har nok tid til å fokusere på klassemiljø og klasseledelse i tilstrekkelig grad, og dette er tiltak vi vet forebygger mobbing, sier Oudmayer.

Det er spesielt fire tiltak som erfaringsmessig er viktig for å lykkes emd det forebyggende arbeidet:

* Tydelig klasseledelse og regulere adferd gjennom forventningsstyring
* Jobbe med relasjonen mellom lærer og elev.
* Bygge fellesskapsfølelse i klassen. Godt samhold gir dårlige vekstforhold for mobbing.
* Investere i et godt hjem-skole-samarbeid.

Mange klager er bra

Elevundersøkelsen viser også at det har vært en stor økning i antall klager til fylkesmennene, etter at den nye loven trådte i kraft ved skolestart i 2017.

-Vi mener det er bra at det har blitt enklere å klage og vi håper skolene følger opp klagene slik at barna får den hjelpen de trenger, forklarer Oudmayer.

Undersøkelsen er obligatorisk for 7.klasse, 10. klasse og førsteårselever på videregående skole. 5.klassingene kan også delta, men det er frivillig. UNICEF Norge ønsker at dette skal bli obligatorisk

-Vi vet at det er mest mobbing i de lavere klassetrinnene og at mobbingen avtar med alderen, det viser også elevundersøkelsen. Derfor synes vi det er viktig at alle 5.klassingene også deltar, slik at vi kan få vite mer om mobbingen mens den er på sitt mest intense. Da er sjansen større for å sette inn riktig tiltak, sier fagansvarlig Kristin Oudmayer i UNICEF Norge.

helenes bilde

Helene har harbeidet som kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge i 6 år

Gjennom jobben reiser hun en del i felt for å dokumentere UNICEFs arbeid. Helene arbeidet for UNICEF i Liberia, i forbindelse med Ebolaepidemien 2014/2015 og jobbet med krisekommunikasjon på regionkontoret til UNICEF i Vest- og Sentralafrika i 2016.

Mobbing er barns hemmelige mareritt

Tips til voksne for å forebygge og håndtere eksklusjon og mobbing

  • Sårbar gutt

Endelig fokus på barns rettigheter i kampen mot mobbing

Unicef