UNICEF avgjørende for barn i katastrofer

Takket være støtten fra stadig flere givere, har UNICEF nådd ut med hjelp til enda flere barn i 2017. I løpet av året har UNICEF vært på plass med humanitær hjelp i flere hundre humanitære kriser over hele verden, og møtt behovene til flere millioner barn. Krigen i Syria og Jemen, sultkatastrofen i Øst-Afrika og Rohyngia-krisen er de største humanitære katastrofene i 2017. Men likevel er det mange lyspunkter.

- Når krig, sult og terror dominerer nyhetsbildet kan det hele se ganske svart og håpløst ut. Likevel ser vi at verden er et litt bedre sted for barn for hvert år som går. Verdens barnedødelighet er lavere enn noensinne. For andre gang i historien står vi på randen av å utrydde en fryktelig sykdom, nemlig polio, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge.

Skolesatsing i Syria Da bombingen av Øst-Aleppo opphørte i desember i fjor, startet UNICEF arbeidet med å få på plass skoler umiddelbart. På bare seks uker klarte UNICEF å åpne 23 skoler slik at barna igjen fikk gå på skolen.

Akkurat nå rammer den kalde vinteren i Midt-Østen har rammet barna ekstra hardt. UNICEF har sørget for at mer enn 630.000 barn har fått vinterutstyr i Syria og nabolandene. I juni kunne nesten en halv million barn ta eksamen på skolen, selv om det var krig i store deler av landet. Mer enn 10.000 barn som bor i områder som er beleiret og fikk hjelp til å reise til hovedstaden Damaskus for å avlegge eksamen. 

Tørken på Afrikas Horn har også rammet barna hardt. UNICEF har behandlet 550.000 barn for akutt underernæring, sørget for grunnleggende helsetilbud til 2,3 millioner barn sikret rent drikkevann til 3,7 millioner mennesker.

Erstatning til branesoldater 
Også når det gjelder barns rettigheter har det skjedd viktige framskritt i 2017. I menneskerettsdomstolen i Haag, ble barna som ble utnyttet som barnesoldater av militslederen Thomas Lubanga i DR Kongo, ble tilkjent en erstatning på 80 millioner kroner. De

- Det er en viktig anerkjennelse av barns rettigheter, og hvilket grusomt overgrep det er å være tvunget til å være barnesoldat. Oppreisningen bidrar til at de kan komme videre i livene sine, sier Viken.

Hvert barn er en mulighet Årets TV-aksjon, "Hvert barn er en mulighet", samlet inn hele 240 millioner kroner. 100.000 bøssebærere og frivillige gjorde en kjempeinnsats for å sikre det nest beste resultatet i TV-aksjonens historie.  Det betyr at nesten en halv million barn som lever i krigs- og konfliktrammede land kan få skolegang. TV-aksjonen mottok også Harry Hole-prisen.

Oljefondet og UNICEF går sammen for barns rettigheter UNICEF og Oljefondet har innledet et samarbeid for at barn som er berørt av sko- og klesindustrien skal få sine rettigheter ivaretatt. Barnearbeid er ett av temaene som blir tatt opp. Men barns liv berøres også av ringvirkningene av industrien. Blant annet må arbeidende foreldre få mulighet til å være god omsorgspersoner.

- Det handler også om å sikre at foreldre kan skape verdige oppvekstvilkår for barna. Det påvirkes for eksempel av arbeidstid, levestandard, mulighet for foreldrepermisjon, og at mødre kan amme barna sine, sier Viken.

Rettighetsskolene kommer til Norge I 2017 åpnet de to første rettighetsbaserte skolene i Norge. Gjennom å lære mer om egne og andre rettigheter, og la barna få en større grad av medvirkning, er målet at rettighetsskolene skal bli et bedre sted å være - både for barn og voksne.

- Alt for mange norske barn mistrives på skolen, og vi håper at og tror at rettighetsskolene skal skape et bedre skolemiljø gjennom økt kunnskap og større elevmedvirkning. UNICEF Norge er stolte over å sette i gang dette pilotprosjektet, og gleder oss til å følge de to skolenes arbeid fremover, sier Camilla Viken.

er kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge. Han har jobbet for UNICEF i felt i Jemen. I tillegg har han jobbet for FN-organisasjonen FAO i Pakistan og Panama gjennom beredskapsstyrken NORCAP.

Barnedødeligheten går ned

- Elsk meg

2 års-rapport: Syrias tapte generasjon

Unicef