UNICEF-rapport: Barn i en digital verden

I dag lanserer UNICEF sin årlige rapport om tilstanden for verdens barn - The State of the World’s Children 2017: Children in a digital world. Rapporten presenterer UNICEFs første omfattende blikk på forskjellige måter digital teknologi påvirker barns liv og livssituasjoner.

Internett ble designet for voksne, men blir stadig mer brukt av barn og unge, og for lite er gjort for å beskytte dem mot farene i den digitale verden og for å øke tilgangen til trygt innhold på nettet, sier UNICEF i rapporten.

Rapporten viser at 1 av 3 internettbrukere er barn, og at barn med internettilgang ser digital tilkobling som en overveldende positiv del av livet. Vi ser at digitale verktøy har et stort potensiale - ikke bare for å forbedre hverdagen, men også for å utvide barns muligheter for en bedre fremtid. Digital tilkobling gir barn mulighet til å delta i informasjonssamfunnet, til å komme i kontakt med jevnaldrende, og ikke minst til å få uttrykke seg og bli hørt. Digital teknologi har også enormt potensiale for å utvide tilgangen og forbedre kvaliteten på utdanning.

Men det er store forskjeller i tilgjengeligheten globalt. Omtrent en tredjedel av verdens ungdom - 346 millioner - er ikke på nett, og vi ser er at digital tilgang er i ferd med å bli en ny skillelinje. Afrikanske ungdommer er minst tilkoblet – ca. 60 % er ikke på nett, sammenlignet med 4 prosent i Europa. I følge Medietilsynets Barn og medier-rapport fra 2016, har 97 % av norske barn (16 og under), tilgang til digitale verktøy hjemme. Det er også en digital kjønnsforskjell. Globalt brukte 12 prosent flere menn enn kvinner Internett i 2017. I India er mindre enn en tredjedel av internettbrukere kvinner. Hvis de digitale forskjellene ikke blir jevnet ut, vil de utvide eksisterende sosioøkonomiske divisjoner.

Rapporten viser også at det er klare hull i barns kunnskap om risiko på nettet, og til tross for raskt økende bruk blant barn og ungdom, er det mange som mangler digitale ferdigheter og den kritiske evnen til å vurdere sikkerheten og troverdigheten til innhold og relasjoner de opplever på nettet. Dette gjenspeiler et behov for mye mer utbredte muligheter for digital kompetanse som både kan beskytte og styrke barn.

Rapporten konkluderer med seks prioriterte tiltak for å utnytte digitaliseringspotensialet til de som har mest utbytte av det, og samtidig begrense skade for de mest sårbare:

  • Gi alle barn kostnadsvennlig tilgang til elektroniske ressurser av høy kvalitet.
  • Beskytt barn mot skade på nettet - inkludert misbruk, utnyttelse, handel, nettmobbing og eksponering mot uegnet materiale.
  • Beskytt barns personvern og identiteter online.
  • Lær barna digital kompetanse i skolen for å holde de informert, engasjert og trygge på nettet.
  • Utnytt ressursene i privat sektor til å fremme etiske standarder og praksis som beskytter barn på nettet.
  • Sett barn i sentrum av digitale retningslinjer.

 

Du kan lese rapporten her.

Mål om rent drikkevann er nådd

Sahel: Kolerautbrudd

På flukt med hæren i hælene

Unicef