Fest da Åsgård ble UNICEF Rettighetsskole

  • rrs1.jpg

    Kaja Solberg Sandnes og Signe Præsteng Andersen har representert elevene i arbeidet med å etablere Åsgård skole som en UNICEF Rettighetsskole.

"Har du hørt hva barnas rettigheter er?" Spørsmålet gjaller over skolegården på Åsgård skole i Ås kommune.

Med den selvkomponert rap-låta «Barns Rettigheter» spres budskapet. Alle barn har rett til utdanning, beskyttelse mot utnytting, å si sin mening, til fritid og lek. Og til å danse fra morgen til kveld.

Hele denne uka har de nesten 400 elevene lært om sine rettigheter. Hele skolen er prydet med arbeider elevene har laget i forbindelse med lanseringen av rettighetsskolen.

Hør «Barns Rettigheter» her

Rettighetsuka er starten på et samarbeid mellom Åsgård skole i Ås og UNICEF Norge. Skolen skal, sammen med Sten-Tærud skole i Skedsmo, jobbe for å bli Norges aller første UNICEF rettighetsskoler. Og i dag ble avtalen signert.

Kaja Solberg Sandnes og Signe Præsteng Andersen har vært entusiastiske representanter for elevene. De er både med i elevråset og rettighetsrådet på skolen.  

- Det handler om å lage en skole hvor alle har det bra. I rettighetsrådet skal vi jobbe mot mobbing og plaging, for eksempel. Vi er veldig stolte over å være en av to skoler som er utpekt til å kunne bli Norges første rettighetsskoler, sier de to mens de viser fram elevarbeidene som pryder skolen.

I skolegården var det danseoppvisning, rappe-show og egen café med mat fra Asia og Italia. Ordfører Ola Nordahl kom med en lykkeønskninger og stolthet over at skolen i Ås var helt fremst i landet når det gjelder arbeidet med barns rettigheter. Deretter ble selve avtalen underskrevet av elevrådsleder Kaja Solberg Sandnes, rektor Vibeke Aaser Grønli og skoleansvarlig i UNICEF Norge, Ellen Sandøe.

- Dette er sånn skolen ønsker å arbeide for å løfte fram idealene skolen har. Elevene har jobbet hele denne uka med forskjellige rettigheter fra Barnekonvensjonen, sa rektor.

Og det er nettopp det det handler om - gjennom å lære mer om egne og andre rettigheter, og la barna få en større grad av medvirkning, er målet at rettighetsskolene skal bli et bedre sted å være - både for barn og voksne.

Den første UNICEF rettighetsskolen startet i Storbritannia i 2004, og i dag er det over 4000 Right respecting schools i Storbritannia. I Skottland er over halvparten av skolene rettighetsskoler. Nå starter UNICEF Norge et pilotprosjekt med Sten-Tærud barne- og ungdomsskole i Skedsmo kommune, og Åsgård barneskole i Ås i Akershus, med målsetting om å bli de første UNICEF rettighetsskoler i Norge.

  • Barns rettigheter og verdier som likeverd, respekt, toleranse og deltakelse er felles referanseramme og hjertet i skolens etos og kultur.
  • Elever, foreldre, lærere og annet personale forenes i et fellesskap som bevisst, systematisk og målrettet arbeider etter disse verdiene.
  • Elevene lærer om egne og andre barns rettigheter ved å bruke dem hver dag.

UNICEF jobber for å bedre barns levevilkår over hele verden. En fersk undersøkelse blant 10-12-åringer i Asker og Bærum viser at en av fem gruer seg til å gå på skolen. Mer enn 50.000 norske barn opplever å bli mobbet. Målet med UNICEFs rettighetsskoler er at alle tilknyttet skolen skal bli bedre kjent med barns rettigheter og at elevene gjennom å bli kjent med sine egne og andres rettigheter skal bli bedre rustet til å skape et godt skolemiljø.

Dette er ikke et program, men en grunnmur som skal gjennomsyre hele skolens virksomhet. Elevmedvirkning står sentralt, og rettighetsskolene har et eget rettighetsråd bestående av elever, foreldre og lærere som sammen jobber for å øke trivsel og samarbeid. UNICEF står for opplæring, inspirasjon og materiell. De norske rettighetsskolene er tuftet på samme modell som de danske, der det i dag er over 20 rettighetsskoler. Les mer om dette her.

UNICEF rettighetsskoler viser gode resultater, som blant annet økt trivsel, mindre mobbing, større aksept for ulikhet og større elevmedvirkning.

-Vi ønsker å bidra til at norske barn får større kunnskap om egne og andres rettigheter, fordi vi ser at dette skaper økt toleranse. Alt for mange norske barn mistrives på skolen, og vi håper at og tror at rettighetsskolene skal skape et bedre skolemiljø gjennom økt kunnskap og større elevmedvirkning. UNICEF Norge er stolte over å sette i gang dette pilotprosjektet, og gleder oss til å følge de to skolenes arbeid fremover, sier Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge.

trulss bilde

er kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge. Han har jobbet for UNICEF i felt i Jemen. I tillegg har han jobbet for FN-organisasjonen FAO i Pakistan og Panama gjennom beredskapsstyrken NORCAP.

Rettigheter skaper trivsel på skolen

Nepal: 950.000 barn har ingen skole å gå tilbake til

Jeg gråt da Dina fortalte om sitt liv. Barn skal ikke ha det sånn.

Unicef