Vil bli en av Norges første rettighetsskoler

  • img_6342.jpg

    Rettighetsfesten startet med en fargerik dragedans. Alle foto. Gro Rognmo/UNICEF

Denne uka markeres starten på et samarbeid mellom Sten-Tærud skole i Skedsmo og UNICEF Norge. Skolen skal, sammen med Åsgård skole, jobbe for å bli Norges aller første UNICEF rettighetsskoler.

På Sten-Tærud var det fest i går, der alle elevene fra 1.-10.-klasse viste fram hva de har jobbet med i rettighetsuka - alt fra snakkende roboter, stemmeurner, armbånd, debatter og film. Festen startet med en ekte dragedans, der den buktende dragen fikk de aller minste skoleeleven til å rope av skrekkblandet fryd. Deretter var det korte taler av elevrådsleder for ungdomsskolen Fredrik Nordby, rektor Eva Marie Klaussen, kommunaldirektør Helge Dulsrud og generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken.

HER SIGNERES ERKLÆRINGEN OM Å BLI UNICEF RETTIGHETSSKOLE AV F.V. REKTOR EVA MARIE KLAUSSEN, FAU-LEDER TRINE LUNEMANN, ELEVRÅDSLEDER BARNESKOLE JØRGEN VOLLA, GENERALSEKRETÆR I UNICEF NORGE CAMILLA VIKEN OG ELEVRÅDSLEDER FREDRIK NORDBY

- Vi er veldig stolte over å være en av to skoler som er utpekt til å kunen bli Norges første rettighetsskoler. Vi har jobbet hardt denne uka med forskjellige rettigheter fra Barnekonvensjonen, og dette handler om at det er også vår oppgave å gjøre skolen vår til et bra sted, sa elevrådsledewren.

Og det er nettopp det det handler om - gjennom å lære mer om egne og andre rettigheter, og la barna få en større grad av medvirkning, er målet at rettighetsskolene skal bli et bedre sted å være - både for barn og voksne.

- Her hos oss ønsker vi å gjøre det vi kan for elevenes trivsel og læring. Derfor vil vi være en av to pilotskoler for å bli rettighetsskole. Vi ønsker å fokusere på barns rettigheter, sier rektor Eva Marie Klaussen.

Den første UNICEF rettighetsskolen startet i Storbritannia i 2004, og i dag er det over 4000 Right respecting schools i Storbritannia. I Skottland er over halvparten av skolene rettighetsskoler. Nå starter UNICEF Norge et pilotprosjekt med Sten-Tærud barne- og ungdomsskole i Skedsmo kommune, og Åsgård barneskole i Ås i Akershus, med målsetting om å bli de første UNICEF rettighetsskoler i Norge.

  • Barns rettigheter og verdier som likeverd, respekt, toleranse og deltakelse er felles referanseramme og hjertet i skolens etos og kultur.
  • Elever, foreldre, lærere og annet personale forenes i et fellesskap som bevisst, systematisk og målrettet arbeider etter disse verdiene.
  • Elevene lærer om egne og andre barns rettigheter ved å bruke dem hver dag.

Vi i UNICEF jobber for å bedre barns levevilkår over hele verden. En fersk undersøkelse blant 10-12-åringer i Asker og Bærum viser at en av fem gruer seg til å gå på skolen. Mer enn 50.000 norske barn opplever å bli mobbet. Målet med UNICEFs rettighetsskoler er at alle tilknyttet skolen skal bli bedre kjent med barns rettigheter og at elevene gjennom å bli kjent med sine egne og andres rettigheter skal bli bedre rustet til å skape et godt skolemiljø.

Dette er ikke et program, men en grunnmur som skal gjennomsyre hele skolens virksomhet. Elevmedvirkning står sentralt, og rettighetsskolene har et eget rettighetsråd bestående av elever, foreldre og lærere som sammen jobber for å øke trivsel og samarbeid. UNICEF står for opplæring, inspirasjon og materiell. De norske rettighetsskolene er tuftet på samme modell som de danske, der det i dag er over 20 rettighetsskoler. Les mer om dette her.

UNICEF rettighetsskoler viser gode resultater, som blant annet økt trivsel, mindre mobbing, større aksept for ulikhet og større elevmedvirkning.

-Vi ønsker å bidra til at norske barn får større kunnskap om egne og andres rettigheter, fordi vi ser at dette skaper økt toleranse. Alt for mange norske barn mistrives på skolen, og vi håper at og tror at rettighetsskolene skal skape et bedre skolemiljø gjennom økt kunnskap og større elevmedvirkning. UNICEF Norge er stolte over å sette i gang dette pilotprosjektet, og gleder oss til å følge de to skolenes arbeid fremover, sier Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge.

 

Gro har vært kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge siden mars 2016. Før det har hun vært både kultur- og nyhets-journalist i Dagbladet i mange år, og har jobbet i Nordlands Framtid i Bodø og Nordlys i Tromsø. Gro er utdannet journalist fra Darlington i England og Norsk Journalisthøgskole, og har også studert engelsk og sosialantropologi ved Universitetet i Tromsø.

Rettigheter skaper trivsel på skolen

25 år med fremgang for barn

UNICEF ber om 2,5 milliarder kroner mer til barn 2013 : Kriser på løpende bånd

Unicef