Slik skal TV-aksjonspengene brukes

Gjennom TV-aksjonen har vi invitert det norske folk til å bidra med utdanning til barn som lever i krig- og konfliktområder i Syria, Sør-Sudan, Mali, Pakistan og Colombia. Etter en fantastisk innsats fra både privatpersoner, næringsliv, organisasjoner, skoler og barnehager, og det offentlige, endte søndagens TV-aksjonssending med et innsamlingsresultat på 217,7 millioner kroner! Siden den tid har pengene fortsatt å strømme inn, og beløpet har nå passert 223 millioner.

UNICEF er verdens største organisasjon for barn. Det betyr at midlene som går til TV-aksjonen i år når ut til svært mange barn. Målet vårt er å gi direkte utdanningsstøtte til minst 470.000 barn i fem land. Det er flere barn enn det går i den norske barneskolen (444.000 barn i 2016)! Det totale antallet barn som vil få hjelp gjennom årets TV-aksjon vil imidlertid bli større. En lærer som får utdanning vil kunne hjelpe barn gjennom mange år. Et nøyaktig antall er umulig å beregne.

Mange barn vil også få indirekte hjelp gjennom årets TV-aksjon. Vi vet for eksempel at mødre som har gått på skole er i bedre stand til å ta vare på barna sine slik at de har bedre helse og færre dør. Derfor vil årets TV-aksjon i tillegg gagne neste generasjon barn. Vi vet også at når spesielt jenter får utdanning, så sender de neste generasjon på skolen. Å investere i utdanning er derfor å investere i fremtiden.

30 % av midlene går til Syria, 20 % til Sør-Sudan, 20 % til Mali, 20 % til Pakistan og 10 % til Colombia.

Pengene skal brukes på:

 • Å bygge nye skoler der det er behov for det, og reparere ødelagte skoler.
 • Å forbedre skoler som eksisterer slik at de følger barnevennlig standard. Det inkluderer for eksempel at skolen skal ha rent vann og separate toaletter for gutter og jenter.
 • Å gi barn skoleutstyr, som bøker, penner og tavler.
 • Å gi lærere skoleutstyr.
 • Å utdanne lærere.
 • Å gi ekstraopplæring til lærere i psykososial støtte slik at de bedre kan hjelpe barna å håndtere de mange vanskelige opplevelsene de har gått igjennom.
 • Å utvikle og distribuere alternative undervisningsopplegg. Dette brukes der det ikke er skoler, der det er lærermangel eller for farlig å ta seg til skolen. Hjemmeskole-pakker er ett eksempel på dette. Undervisningsopplegg på lydfil et annet eksempel.
 • Å utvikle og innføre mer yrkesrettede programmer.
 • Å utvikle gode programmer for konflikthåndtering og få det inn på timeplanen.
 • Å lage oppdateringsprogrammer for barn som har gått glipp av skole over lengre tid.
 • Å utvikle og implementere innskrivingskampanjer på skolen

UNICEF Norge må avgi årlige rapporter til NRKs Innsamlingsråd med revisorgodkjente regnskap samt informere om de prosjektene som har mottatt støtte fra TV-aksjonen. UNICEF Norge vil få årlige rapporter om TV-aksjonens arbeid fra landkontorene i TV-aksjonslandene. Der vil det stå om hvor mange skoler og barn som har fått hjelp. Du vil kunne følge med på dette i vår årsrapport som kommer før sommeren hvert år. Den første rapporten kommer i 2019.

 

Mål om rent drikkevann er nådd

Sahel: Kolerautbrudd

På flukt med hæren i hælene

Unicef