240.000 Rohingya barn har flyktet fra Myanmar til Bangladesh

 • bangladesh1.jpg

  Denne familien er blant de mange tusen Rohingyaene som hver dag flykter fra Myanmar til Bangladesh. Foto: Patrick Brown

Hver eneste dag kommer rundt 15.000 mennesker over grensen mellom Myanmar og Bangladesh, og siden 25. august har 400.000 Rohingyaer flyktet til Bangladesh. De fleste er barn, rundt 60 prosent, mødre og eldre. Flere barn flykter alene, og har behov for ekstra hjelp og støtte. UNICEF har derfor satt opp såkalte barnevennlige rom i flere av flyktningleirene i Bangladesh, der barn kan få psykosial hjelp, noen å snakke med og et sted å leke.

Barna som flykter alene, gjerne i flere dager, er spesielt utsatt for menneskesmugling, barneekteskap, barnearbeid og seksuelle overgrep, og UNICEF er særlig bekymret for de unge jentene. Flere menneskesmuglere er registrert i grenseområdene. Støtt arbeidet vårt!

Flere barn flykter alene, og er ekstra sårbare. Disse barna fraktes med lastebil til en av flyktningleirene i Cox's Bazar i Bangladesh. Foto: Patrick Brown

-Voksende krise

-Nylig var jeg like ved grensen til Myanmar, der mennesker krysser både dag og natt. Jeg så barn som ikke har sovet på flere dager, de er svake, sultne og tørste. Jeg så flere barn som kom uten foreldre, og disse barna trenger spesiell beskyttelse. De nyankomne plukker bambus for å bygge seg provisoriske tilholdssteder av bambus. Dette er en voksende humanitær krise, og vi trenger å trappe opp hjelpearbeidet for å kunne hjelpe de stadig flere menneskene som kommer både over land og vann til Bangladesh, sier kommunikasjonssjef Jean-Jaques Simon i UNICEF Bangladesh.

Hjelpearbeidet er vanskelig, da det stadig dukker opp provisoriske leire flere steder, og mange har behov for hjelp. De to flyktningleirene i Cox’s Bazar sørøst i Bangladesh huset allerede før situasjonen for Rohingya-folket ble ytterligere forverret i august 34.000 mennesker. Nå er antallet mennesker doblet på to uker, og hjelpebehovet er stort.

-I flyktningleirene er det akutt mangel på alt, det mest kritiske er husly, mat og rent vann. Forholdene på bakken gjør at barna er svært utsatte for vannbårne sykdommer som diare, hepatitt og kolera. Vi har en stor oppgave foran oss når det gjelder å hjelpe disse ekstremt sårbare barna, sier Edouard Beigbeder, UNICEF-representant i Bangladesh.

UNICEF jobber på spreng for å hjelpe Rohingya-barna i Bangladesh, og har fylt opp lastebiler med rent vann, vannrensetabletter, sanitærutstyr og hygieneartikler til de mange tusen barna som stadig strømmer til Cox’s Bazar. Nødhjelp flys også inn fra UNICEFs hovedlager i København til Bangladesh, for å kunne hjelpe enda flere. På bakken samarbeider UNICEF med andre hjelpeorganisasjoner, og sender også mer personell fra Dhakar for å kunne hjelpe flere.  UNICEF trapper stadig opp, og trenger nå 57,7 millioner kroner for å kunne gi nødhjelp til rundt 74.400 barn de kommende fire månedene.

De store flyktningleirene i Cox's Bazar er allerede overbefolket, og trenger både større plass og flere telt. Foto: Patrick Brown

Dette gjør UNICEF i området:

 • Har satt opp tre nye vannforsyningsanlegg i Cox’s Bazar
 • Har reparert 330 brønner
 • Gir psykosial støtte til 5200 traumatiserte barn gjennom 41 barnevennlige rom (child friendly spaces)
 • Undersøkt over 3000 barn for underernæring
 • Støtter en statlig kampanje for å vaksinere alle under 15 skal vaksineres mot polio, meslinger og røde hunder
 • Levert krise-utdanningspakker som skal sørge for at barn får utdanning

Siden oktober i fjor har UNICEF:

 • Gitt utdanning til 12276 Rohingya-barn og beskyttelse til 23.500
 • 35700 barn er undersøkt for underernæring
 • 103600 barn er vaksinert mot meslinger og røde hunder
 • 60.000 mennesker har fått tilgang på rent vann

 

 

Gro Rognmos bilde

Gro har vært kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge siden mars 2016. Før det har hun vært både kultur- og nyhets-journalist i Dagbladet i mange år, og har jobbet i Nordlands Framtid i Bodø og Nordlys i Tromsø. Gro er utdannet journalist fra Darlington i England og Norsk Journalisthøgskole, og har også studert engelsk og sosialantropologi ved Universitetet i Tromsø.

Tre av fire barn på vei til Europa utsatt for vold

Én av fire som krysset middelhavet i fjor var barn

Krigen i Syria fem år: Når krig blir hverdag

Unicef