16 millioner barn rammet av flom i Sør-Asia

UNICEF jobber på spreng i de tre hardest flomrammede landene, og skalerer nå opp innsatsen for å hjelpe barn og familier som har mistet alt i vannmassene. Flere uker med monsun og voldsomt regn har ført til katastrofale flommer og oversvømmelser i Nepal, India og Bangladesh. Flere millioner barn og familier er hardt rammet, og trenger hjelp både på kort og lang sikt. UNICEF anslår at nærmere 16 millioner barn og deres familier trenger livreddende hjelp. 

- Millioner av barn har sett livene sine forsvinne i den forferdelige flommen. Barn har mistet både hjem, skoler, venner og familie. Og vi frykter at vi ennå ikke har sett det verste. Regnet fortsetter å strømme ned, og flomvannet beveger seg nå sørover, sier Jean Gough, UNICEFs reginaldirektør for Sør-Asia.

Siden midten av august er minst 1288 mennesker bekreftet omkommet, og man anslår at så mange som 45 millioner mennesker vil bli rammet av de voldsomme flommene. Fortsatt er det mange områder i alle tre landene som er umulige eller svært vanskelige å nå fram til på grunn av de voldsomme ødeleggelsene. Veier, bruer, jernbaner opg flyplasser er stengte, og dette gjør hjelpearbeidet vanskelig. Det mest prekære nå er å få fram rent vann og hygieneartikler til barn og familier, for å unngå smitte. Samtidig trengs det mat og trygge steder der de rammede kan søke ly - og barna kan leke for å gjenoppta noe som likner på et normalt liv. På sikt trengs det stor gjenoppbygging for at familier igjen skal kunne ha et sted å bo, og barn et sted å vokse opp. 

UNICEF jobber på spreng i de rammede landene, og denne familien i Nepla har fått hygieneutstyr, myggnett og tepper for å klare seg. Foto: UNICEF/Narendra Shresta

UNICEF jobber på bakken i tett samarbeid med styresmaktene i de tre landene, og sammen med partnere og andre hjelpeorganisasjoner øker vi innsatsen for å kunne gi umiddelbar hjelp til de rammede familiene. 

- Voldsomme ødeleggelser på skoler og infrastruktur gjør at tusenvis av barn kan komme til å miste både uker og måneder med skolegang. Å få barn tilbake på skolen er en absolutt nødvendighet for at disse barna skal kunne ha en viss trygghet og stabilitet i hverdagen når alt annet rundt dem er snudd oppned og ingenting er som før, sier Gough. 

Bare i Bangladesh er mer enn 8 millioner mennesker rammet av flommen, av dem er tre millioner barn. Rundt 696.170 hus er ødelagte, og 2292 skoler er ødelagte av de voldsomme vannmassene. Dette tar tid å reparere. Allerede er det meldt om mer enn 13.000 nye tilfeller av smittsomme vannbårne sykdommer, og disse tallene stiger dag for dag.

I Nepal er 1.7 millioner mennesker, av dem 680.000 barn rammet, og 352.738 mennesker er fordrevet fra sine hjem. Mer enn 185.126 hjem er ødelagt. 1.958 skoler er rammet, noe som gjør at  253.605 barn står uten skolegang.

I India er det fire stater i nord som er hardest rammet, og 31 millioner mennesker er rammet - av dem 12,33 millioner barn. 805.183 hus er delvis eller fullstendig ødelagt, og 15.455 skoler er ødelagte. Dette betyr at en million barn og studenter er uten skole. Det voldsomme regnet de siste dagene har resultert i minst fem drukningsulykker, og tre mennesker, derav to barn, er omkommet da huset deres raste sammen. 

- Dette er en katastrofe som nesten ikke har fått plass i media her hjemme, men i Sør-Asia er altså mer enn 40 millioner mennesker rammet av flom. Hjelpearbeidet er svært vanskelig, og vi vet at slike katastrofer vil få ringvirkninger i mange år framover. Familier har mistet sine hjem, smittsomme sykdommer sprer seg raskt, og mange tusen barn kan miste skolegang i lang tid framover. Disse barna og familiene trenger hjelp for å overleve, og i lang tid framover for å bygge opp igjen hus, veier og infrastruktur. Vi må ikke glemme dem, sier Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge. 

Dette gjør UNICEF: 

I Bangladesh jobber UNICEF tett med myndighetene for å nå ut til 1,5 millioner flomrammede mennesker. Vi jobber blant annet med å reparere og desinfisere 40.000 brønner, levere ut en million vannrensetabletter, 837 pakninger med hygieneutstyr og 6400 jerrykanner. Samtidig jobber UNICEF sammen med utdanningsmyndighetene i landet for å sette opp provisoriske læringssentre  i trygge omgivelser, slik at barna kan få et sted å gå til og fortsette utdanningen så fort vannstanden synker. Vi jobber også med å frakte lærere og elever med båt til nærmeste skole.

I Nepal er vi i gang med en storstilt vaksinasjonskampanje som skal vaksinere barn mot meslinger og stivkrampe, og samtidig vil vi informere om hygiene og ernæringstiltak. Målet er å nå mer enn 260.000 barn under fem år og deres foresatte. I Nepla er det allerede barn som lider av underernæring, og vi jobber for å hjelpe disse og hindre at enda flere barn blir underernærte som følge av matmangel. Flommen gjør det vanskelig å få inn forsyninger. UNICEF jobber også på spreng for å distribuere og levere hygieneartikler, medisiner, vannrensetabletter, bøtter og insektsnett. Vi jobber også for å distribuere skoleutstyr.

- Nå er det bare å håpe at ikke regnet fortsetter og forverrer situasjonen ytterligere. UNICEF jobber tett med myndighetene i alle de tre flomrammede landene, sier Camilla Viken.

 

Gro Rognmos bilde

Gro har vært kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge siden mars 2016. Før det har hun vært både kultur- og nyhets-journalist i Dagbladet i mange år, og har jobbet i Nordlands Framtid i Bodø og Nordlys i Tromsø. Gro er utdannet journalist fra Darlington i England og Norsk Journalisthøgskole, og har også studert engelsk og sosialantropologi ved Universitetet i Tromsø.

- Ikke alle var like heldige som oss, jeg så en lastebil med en død jente på lasteplanet

-En million barn trenger hjelp i Nepal

-Å bo i teltleiren er hardt

Unicef