Avspark for årets viktigste kunnskapskampanje

  • _dsc8942.jpg

    Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen stilte som ekstralærer i klasse 7b på Gamlebyen Skole i Oslo i forbindelse med lanseringen av undervisningsopplegget for TV-aksjonen. Foto: Truls Brekke/UNICEF

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen lanserte i dag årets undervisningsopplegg i forbindelse med NRK TV-aksjonen. Pengene fra årets aksjon skal brukes på utdanning til barn i krig og konflikt. Utdanning er en investering i fremtiden, sier Isaksen.

28.august: Viktigheten av utdanning står helt sentralt i undervisningsopplegget for årets TV-aksjon som ble lansert på Gamlebyen Skole i Oslo i dag. Klasse 7B hadde på forhånd vært gjennom undervisningsmodulene, og delte sine refleksjoner med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på lanseringen

Elevene får gjennom spesiallagde faktatekster, video, quiz og spill et innblikk i hvilke kontraster som finnes mellom deres hverdag og den hverdagen krigsrammede barn lever i. De lærer også om retten til utdanning, en rett som gjelder for alle barn i hele verden.

- Utdanning er en investering i fremtiden til hvert enkelt barn, men også i landets fremtid. Det er de som går i skolen i dag som er lærere, elektrikere, mekanikere og leger i morgen. Utdanning er en hjertesak for meg, og jeg er glad for at barn i Norge får muligheten til å lære mer om viktigheten av utdanning- en rettighet mange i Norge tar for gitt, sier Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Det er Gyldendals digitale læringsunivers, Salaby, som har utarbeidet opplegget i nært samarbeid med TV-aksjonen NRK UNICEF. Undervisningsopplegget er gratis, tilpasset de ulike aldersgruppene i grunnskolen, dekker flere kompetansemål i skolen og er heldigitalt. Aksjonsleder Vibecke Østby minner om at TV-aksjonen handler om mye mer enn å samle inn penger.

-TV-aksjonen er en av de viktigste nasjonale informasjons- og kunnskapskampanjene vi har. Da er det helt naturlig at vi legger til rette for at barn skal få informasjon på en måte tilpasset dem. Årets tema er særdeles relevant for skolene, men det angår oss alle, sier Østby.

Barns rettigheter vil også være et gjennomgående tema generelt, og retten til utdanning spesielt. UNICEF er verdens største hjelpeorganisasjon for barn og arbeider for realiseringen av alle barns rettigheter

-Barn har rett til å lære om og forstå hva som foregår i samfunnet rundt seg. Undervisningsopplegget er en mulighet for skolene til å oppfylle denne rettigheten og gi barna ny kunnskap og nye perspektiver på den verden vi alle deler, sier generalsekretær i UNICEF Norge Camilla Viken.

Om årets aksjon:

NRK TV-aksjon 2017 går til UNICEFs arbeid for utdanning til barn som lever i krig og konflikt. Pengene skal brukes i fem land: Pakistan, Mali, Sør-Sudan, Colombia og Syria. Alle barn i verden har ifølge barnekonvensjonens artikkel 28 og 29 rett til gratis utdanning av god kvalitet. Se også www.unicef.no og www.blimed.no

For mer informasjon kontakt:

Helene Sandbu Ryeng, UNICEF Norge. Epost: hsr@unicef.no Tlf: 994 06 730 

Ajfer Husejin, Rådgiver i Kunnskapsdepartementet Epost: ajfer.husejin@kd.dep.no Tlf: 959 36 485

er kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge. Han har jobbet for UNICEF i felt i Jemen. I tillegg har han jobbet for FN-organisasjonen FAO i Pakistan og Panama gjennom beredskapsstyrken NORCAP.

Årets undervisningsopplegg er klart

TV-aksjonen 2017: 243,5 millioner til UNICEF

Statsbudsjettet 2013: Økt satsing på barn og bistand

Unicef