Femdobling i antall enslige barn på flukt

 • un061191_med-res.jpg

  Mary (navnet endret) fra Nigeria er blant 300.000 barn som har krysset en landegrense alene det siste året. Nå lever hun i et mottak for jenter som har vært utnyttet av menneskesmuglere på Sicilia. Foto: Gilbertson VII Phot0/UNICEF
 • un062792_med-res.jpg

  Afrikanske jenter loves arbeid som rengjørere eller hushjelper i Europa, men tvinges i stedet til prostitusjon, som her på Sicilia. Foto: Gilbertson/VII Photo/ UNICEF

Aldri før har så mange enslige barn vært på flukt. I en ny rapport fra UNICEF kommer det fram at bare i det siste året har 300.000 enslige barn lagt på flukt fra sine hjem. Det er fem ganger så mange som i 2010. Barna utsettes for menneskesmugling, vold, tvangsarbeid og prostitusjon på reisen.

- Ett barn som er alene på flukt er ett for mange. Og likevel har det aldri før vært så mange enslige barn på flukt, sier Camilla Viken, som er generalsekretær i UNICEF Norge.

Milliardindustri
- Hensynsløse menneskesmuglere utnytter barns sårbarhet mens de hjelper dem å krysse landegrenser. Barna utsettes for vold, selges som slavearbeidere eller tvinges til prostitusjon for å tjene penger på forsvarsløse barn, sier Viken.

I rapporten  A Child is a Child’ som UNICEF publiserte i dag, kommer det frem at 90 prosent av de som kom til Europa har benyttet seg av menneskesmuglere i løpet av reisen. Verdien på denne kriminelle industrien anslås til mellom 40 og 50 milliarder kroner.

- Det finnes i dag svært få muligheter for barn til å flykte lovlig. Familiegjenforening, humanitære visa eller arbeidstillatelser er utelukket for de fleste barn. Overalt hvor familier og barn møter barrierer for å flykte øker menneskesmugling og menneskehandel, sier Viken.

Barrierene for en lovlig flukt begrenser likevel ikke antallet barn som flykter i verden, men det bidrar til å gjøre selve flukten mer farefull. Barns grunnleggende rettigheter begrenses ikke av nasjonalstaters grenser. Når barn av ulike årsaker blir drevet på flukt, følger rettighetene dem på reisen. I rapporten har UNICEF sammenfattet seks anbefalinger til verdens ledere som i slutten av neste uke samles til G7-møtet på Sicilia:

 1. Beskytt barn på flukt mot overgrep og utnytting
 2. Barn på flukt skal aldri fengsles, hverken alene eller sammen med foreldrene
 3. Sikre hurtig og effektiv familiegjenforening for barn som har kommet bort fra foreldrene under flukt, eller som har flyktet alene
 4. Sikre at barn på flukt får tilgang til skolegang og nødvendig helsehjelp
 5. Større innsats for å redusere årsakene til at barn flykter
 6. Bekjempe fremmedfrykt og diskriminering

Også i Norge
Barns rettigheter utfordres også i Norge, i følge UNICEF.

- Det er årlig flere titalls barn som forsvinner fra norske mottak. Det er også meldt om enslige mindreårige barn som aldri dukker opp på mottak fordi de plukkes opp av voksne ved ankomst til Norge. I tillegg er det avgjørende at vi ikke returnerer barn til mulig straffeforfølgning eller fare i deres hjemland, sier Viken.

Her kan du laste ned hele rapporten eller kortversjon

trulss bilde

er kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge. Han har jobbet for UNICEF i felt i Jemen. I tillegg har han jobbet for FN-organisasjonen FAO i Pakistan og Panama gjennom beredskapsstyrken NORCAP.

Krigen i Syria fem år: Når krig blir hverdag

Minst 200 barn omkommet på vei til Italia i år

240.000 Rohingya barn har flyktet fra Myanmar til Bangladesh

Unicef