27 millioner sultrammede uten rent vann

 • vann_sor-sudan.jpg

  Bare 41 prosent av barna i Sør-Sudan har rent vann. Denne jenta venter på at vannkranen hos et privat selskap som deler på vannet skal åpnes. Foto: UNICEF/Hatcher-Moore

I februar erklærte FN hungersnød i Sør-Sudan - den aller alvorligste graden av matmangel. Ikke siden 2011 har FN erklært hungersnød, den gang i Somalia - som nok en gang står på randen av en sultkatastrofe. Det samme gjør Jemen og Nigeria. Definisjonen på hungersnød er

 • Mattilfanget per innbygger er under 2100 kalorier daglig

 • Mer enn 30 prosent av barna i området er alvorlig akutt underernærte

 • To av 10.000 innbyggere eller fire av 10.000 barn dør hver dag

Ikke alle er like heldige som disse nigerianske guttene, som har tilgang på rent vann gjennom et UNICEF-støttet prosjekt. Vann er både liv - og glede. Foto: UNICEF/Gilbertson

 

27 millioner uten rent vann

I de fire landene er det mer enn tjue millioner mennesker som sulter. 1,4 millioner barn står i fare for å dø av akutt underernæring.

27 millioner mennesker i disse landene har ikke tilgang til rent vann, noe som ytterligere forverrer situasjonen.

- Mangel på vann, elendige sanitærforhold, dårlig hygiene og stadige utbrudd av smittsomme sykdommer er stadige trusler som kommer i tillegg til mangelen på mat og faren for underernæring. I Sør-Sudan, Jemen, Somalia og Nigeria er det nå 27 millioner mennesker uten tilgang på rent vann,  og for for underernærte barn kan dette fort føre til dødelig diare, sier generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken.

Diare - som enkelt kan unngås ved enkelte forhåndsregler og rent vann - er den sykdommen som, tar livet av flest barn i verden.

- Kombinasjonen av feil- og underernæring, skittent vann og dårlige sanitærforhold skaper en ond sirkel som mange barn aldri kommer seg ut av. Fordi skittent og forurenset vann kan føre til underernæring, eller forverre underernæring, spiller det ingen rolle hvor myer mat et underernært barn spiser. Hvis ikke barnet får rent vann vil det uansett ikke bli friskere, sier Manuel Fontaine, leder for UNICEFs nødhjelpsprogrammer.

I Nord-Øst Nigeria er 75 prosent av vann- og sanitærsystemene i konfliktområdene skadd eller ødelagt. Her mangler 3,8 millioner mennesker tilgang til rent vann. Alle menneskene som er fordrevne fra sine hjem, og på flukt i eget land, gjør at presset på det allerede overbelastede systemet øker ytterligere i de områdene dut de som er på flukt trekker. En tredjedel av de 700 helsefasilitetene i det hardt rammede Borno-området er helt ødelagte, og like mange er ute av funksjon.

Somalia

I Somalia forventes det at antallet mennesker som trenger tilgang til vann, sanitærsystemer og hygiene vil øke fra 3,3 millioner til 4,5 millioner - omtrenty en tredjedel av befolkningen. Mange vannkilder er uttørket eller forurenset, det er stor mangel på toaletter og toalettsystemer, og vannbårne sykdomemr er svært utbredt. I løpet av 2017 er det registrert mer enn 13.000 tilfeller av kolera og akutt diaré. Det er nesten fem ganger så mange som samme periode i fjor. I avsidesliggende områder av landet er vannprisen seksdoblet, nope som gjør det umulig for fattige familier å få tak i rent vann.

Sør-Sudan

I Sør-Sudan, som foreløpig er det landet som er aller hardest rammet av matmangel, mangler 5,1 millioner mennesker rent vann, brukbare og hygiene. Halvparten av alle vannkildene i det borgerkrigsrammede er skadd eller ødelagt. På grunn av tørke og årstidsvariasjoner synker vannivået. Dette gjør at dyr og mennesker slås som det samme vannet, og allerede fattige vannkilder overbelastes. Samtidig gjør mangelen på sanitærsystemer og dårlig hygiene at sykdommer spres lettere. I juni 2016 ble mer enn 5000 mennesker smittet i et kolerautbrudd, og mer enn 100 mennesker døde.

Situasjonen i Sør-Sudan:

 • 1,9 millioner internt fordrevne
 • 1,6 millioner sørsudanske flyktninger i nabolandene
 • UNICEF har bedt om 181 millioner dollar til Sør-Sudan for 2017. Fortsatt mangler 106 millioner dollar.

 

5 år gamle Mohammed i Jemen er akutt alvorlig underernært, og har gradvis blitt verre. Mangelen på rent vann gjør situasjonen enda verre. Foto: UNICEF/Fuad

 

Jemen

Borgerkrigen i Jemen har vart i mer enn to år, og gjør den humanitære situasjonen i landet forferdelig vanskelig. Mer enn 14, 5 millioner mennesker er uten rent drikkevann, grunnleggende hygiene- og sanitærsystemer  i Jemen, og store deler av infrastrukturen er ødelagt. Et utbrudd av kolera og akutt diaré i oktober i fjor fortsetter å spre seg, og til nå er mer enn 22.000 mennesker smittet og 106 døde.

Les mer om situasjonen i Jemen her.

To millioner barn står i fare for å få diaré - en sykdom som lett lar seg behandle med rent vann og tilgang på medisner, men som er dødelig for allerede underernærte barn som ikke har tilgang til rent vann eller medisiner. Allerede før krigen var diaré den nest vanligste dødsårsakn hos barn under fem år i Jemen. Krigen har gjort at hele helsesystemet i Jemen er i ferd med å kollapse, og det er svært vanskelig å få hjelp og behandling både for sykdommer og for akutt underernæring.

Dette gjør UNICEF:

UNICEF jobber tett sammen med flere forskjellgie partnere i både Sør-Sudan, Somalia, Nigeria og Jemen. Dette er noe av det UNICEF jobber med:

 • I Nord-Øst Nigeria skaffer vi rent vann til 666.000 mennesker, og har de siste månedene behandlet 170.000 barn som lider av alvorlig akutt underernæring.
 • I Somalia sørger vi for at 1,5 millioner mennesker får tilgang til 7,5 liter vann hver dag i 90 dager - eller fram til regntiden som kan komme allerede i april. Samtidig jobbes det med å reparere borehull, finne nye vannkilder og sikre rent vann, sanitær- og hygienefasiliteter i sentre som behandler kolera. En stor kolera-vaksinasjonskampanje er også på trappene, den første i landets historie, som skal vaksinere en halv million mennesker. 
 • I Sør-Sudan jobber vi sammen med Verdens matvareprogram med å fly inn mat og ernæring, helseartikler, vann og sanitærutstyr til barn i avsidesliggende områder. Vi jobber også med å opplyse om hygienetiltak - særlig i områder med stor smittefare. 
 • I Jemen jobber UNICEF sammen med partnere for å opprettholde helsefasiliteter som kan forhindre og behandle underernæring hos de aller mest sårbare barna. Vi leverer også vann og sanitærutstyr for 4,5 millioner mennesker, mange av dem internt fordrevne. 

- Vi jobber døgnet rundt for å redde så mange liv vi kan så fort vi kan. Men uten en slutt på de voldelige konfliktene i disse landene kommer vi ikke inn med varig hjelp til barna som trenger det. Vi trenger også flere ressursser - uten penger vil selv ikke vårt beste være godt nok, sier UNICEFs Manuel Fontaine. 

 

 

Gro Rognmos bilde

Gro har vært kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge siden mars 2016. Før det har hun vært både kultur- og nyhets-journalist i Dagbladet i mange år, og har jobbet i Nordlands Framtid i Bodø og Nordlys i Tromsø. Gro er utdannet journalist fra Darlington i England og Norsk Journalisthøgskole, og har også studert engelsk og sosialantropologi ved Universitetet i Tromsø.

Står sammen mot sult

Verste sultkatastrofe siden andre verdenskrig

Flere barn enn noensinne sulter i Sør-Sudan

Unicef