Nesten 600 millioner barn vil mangle rent vann innen 2040

 • vann_afghanistan.jpg

  Over hele verden bruker jenter mange timer hver dag på å hente vann, som her i Herat, Afghanistan. Dermed mister de mulighet til å gå på skole. Jentene er også utsatt for angrep når de er langt fra hjemmene. Alle foto: Truls Brekke/UNICEF Norge
 • vann_syria.jpg

  En kvinne samler regnvann i et oljefat utenfor teltet sitt i Homs, Syria. På grunn av krig og konflikt forhindrer tilgang til trygt vann i mange deler av verden.
 • vann_mali.jpg

  Ved å få en brønn nær hjemmet, sparer denne kvinnen i Toumou, Mali, flere timer hver dag.
 • vann_jemen.jpg

  For forhindre spredning av sykdommer må denne flyktningfamilien i Al-Mazraq, Jemen, filtrere vannet.

Liv og helse til hvert fjerde barn i verden barn vil trues av mangel på rent vann i 2040, i følge rapporten Thirsting for a Future: Water and children in a dangerous climate, Klimaendringene vil forverre situasjonen i årene fremover. De fattigste og mest sårbare barna blir hardest rammet av økende press på vannressursene, viser rapporten. Millioner av dem lever allerede i områder med lav tilgang til trygt drikkevann og sanitærforhold.

- Vann er grunnleggende. Uten vann kan ingenting vokse, og mangle på rent drikkevann setter barns liv i fare, undergraver helsen deres og setter fremtiden i fare, sier Camilla Viken, som er generalsekretær i UNICEF Norge.

Voksende befolkning, økt vannforbruk og høyere forbruk av  vann i industri og storbyer legger press på vannressursene over hele verdan. Samtidig øker temperaturen på jorda, havnivå stiger, tørke og isbreene smelter i Arktis og Antarktis Det påvirker vannkvaliteten og sanitærsystemer. Konflikt i mange deler av verden er også en trussel mot barns tilgang til trygt vann.

All disse faktorene tvinger barn til å bruke utrygge drikkevannskilder. Det eksponerer dem for underernæring og sykdommer som kolera og diarré, som i verste fall kan føre til død. Mange barn i tørkerammede områder bruker flere timer på å hente vann hver dag, noe som går ut over skolegang. Jenter er spesielt utsatt for angrep i slike situasjoner.

36 land har i følge rapporten svært høyt press på vannressursene, fordi behovet for vann er større enn tilgjengelige, fornybare vannressurser. 

Rapporen viser også at:

 • Opp til 663 millioner mennesker har ikke tilgang til gode vannressurser. Nesten én milliard mennesker har ikke tilgang til toalett eller latrine.
 • Mer enn 800 barn inder fem år dør hver dag av diaré knyttet til utrilstrekkelig vann, sanitær og hygiene.
 • Over hele verden tilbringer 200 millioner kvinner og jenter flere timer med å hente vann hver dag.

Dette er ikke uunngåelig, slår rapporten fast. Den inneholder en rekke anbefalinger til regjeringer:

 • Myndigheter må legge planer for hvordan de skal håndtere endring i tilgang til og behov for rent vann. De må prioritere de mest sårbare barnas tilgang til vann over andre vannbehov for å maksimere sosiale og helsemessige konsekvenser.
 • Klimarisiko må integreres i all plamnlegging av vann- og sanitærtilbud. Investeringer må siktes inn påhøyrisikogrupper.
 • Næringsliv må samarbeide med lokalsamfunn for å forhindre forurensing og uttømming av vannressurser.

Lokalsamfunn må se etter måter å diversifisere vannressurser og øke evnen til å lagre vann trygt.

- Med et klima i endring, må vi endre måten vi arbeider for å nå de som er mest sårbare. En av de mest effektive måtene å gjøre det er å sikre tilgang til rent vann, sier Viken.

Dette er UNICEFs tredje rapporte som viser hvordan klimaendringer påvirker barns liv. Rapportene kan lastes ned her: Clear the Air for Children og Unless We Act Now.

trulss bilde

er kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge. Han har jobbet for UNICEF i felt i Jemen. I tillegg har han jobbet for FN-organisasjonen FAO i Pakistan og Panama gjennom beredskapsstyrken NORCAP.

- Tiden er i ferd med å renne ut for barna i Jemen

Tusenårsmålene: De fattigste barna henger etter tross stor fremgang

2 års-rapport: Syrias tapte generasjon

Unicef