Kvinnekampen er ikke over

  • jenter-skole.jpg

    Noor (9) er en av flere irakiske jenter som i januar var tilbake på skoeln i Øst-Mosul.Foto: Anmar

I år fyller FNs internasjonale kvinnedag 40 år. For oss i UNICEF handler den om at jenter skal ha de samme rettigheter som gutter - over hele verden.

Det handler om å slåss for jenters rettigheter - som er de samme som gutters, det handler om å slåss mot barneekteskap, mot barnearbeid - vi vet at svært mange jenter holdes hjemme fra skolen fordi de må hjelpe familien med hus- eller gårdsarbeid, eller giftes bort som barn for å skaffe penger til familien. Utdanning er nøkkelen til framtida.

Derfor er jenters rett til utdanning en svært viktig arbeidsoppgave for UNICEF, og har vært det i alle de 70 årene vi har eksistert. I dag er det fortsatt en av fem jenter på verdensbasis som nektes rett til utdanning. En av fem - det utgjør flere millioner jenter. For oss er det å kjempe for dem likestilling. Dette er også et eget må i FNs bærekraftsmål: Lik rett til utdanning, uavhengig av kjønn.

Les mer: Ti gode grunner til at jenter må få oppfylt retten til utdanning

Dette vet vi:

En av fem jenter nektes rett til utdanning:

Av 31 millioner jenter i grunnskolealder som i dag er uten skolegang er det sannsynlig at halvparten av dem aldri vil begynne på skole

493 millioner kvinner kan ikke lese og skrive - dette utgjør nesten to tredjedeler av alle analfabeter i verden (tall fra 2014)

Glade skolejenter på egen jenteskole i Sehore i India. Foto: Kaur

 

Dette er de viktigste årsakene til at jenter ikke går på skole: Fattigdom, krig og flukt, kulturelle og institusjonelle forskjeller, tvangsekteskap, farlig skolevei, seksuell trakassering og/eller - vold på skolen, barnearbeid (ofte husarbeid), og mangel på separate jente- og guttetoaletter.

Dette gjør UNICEF:

Jobber i 190 land, utdanning er en av våre viktigste oppgaver.

Bistår med skoleutstyr: Sekker, skolebøker, skolemateriell. I 2015 hjalp vi 14,9 millioner barn med skoleutstyr, og bisto med utstyr til 348.000 klasserom

Utdanner og støtter utdanning av lærere i mange land - også i flyktningleire

Bidrar til å bygge og rehabilitere skoler

Kjører doble skoleskift med utdanning i mange flyktningleire, slik at jenter får gå sammen med jenter i kulturer der det er naturlig

Millioner av barn har fått skoleutstyr - som disse jentene i Elfenbenskysten - av UNICEF. Foto: Brioni

 

Bygger separate jentetoaletter på skoler i en rekke land, blant annet i Malawi, Mongolia, India, Kenya mfl. 

Dette er viktig fordi flere jenter slutter på skolen når de kommer på puberteten og får menstruasjon. Egne toaletter kan motvirke dette. UNICEF jobber også med kampanjer for å spre kunnskap om menstruasjon og hygiene, og har påvirket 29 land til å innlemme temaet i utdanning

Forbedret sanitærsystemer på 26.000 skoler

I 2015 fikk 7,5 millioner barn i humanitære kriser hjelp til utdanning. Mange av disse var syriske.

Jobber politisk med å påvirke myndighetene til å satse på utdanning.

Jobber mot barneekteskap, og samarbeider med fagfolk og lokale organisasjoner som sprer kunnsakp og mekler for å unngå barneekteskap. Dette er svært viktig for å forhindre at jenter faller ut av skolen

Denne skolen på madagaskar er en av mange som har fått separate gutte- og jentedo. selv om de ser ut som om de deler litt på likevel. Fotot: Matas

Hvorfor kvinnedag?

Med andre ord: Kampen fortsetter. Og kvinnedagen er fortsatt viktig - 40 år etter. 

Dagen ble formelt stiftet av FN i 1977, to år etter FNs internasjonale kvinneår. Men kvinnedagen har røtter langt bak i tid: Allerede i 1909 ble det arrangert en nasjonal kvinnedag i USA, og året etter ble en internasjonal dag vedtatt på Sosialistinternasjonalens konferanse i København, der over 100 kvinner fra 17 land deltok. I Norge feiret vi kvinnedagen for første gang i 1915, og feirer den fortsatt. Og selv om vi i Norge har kommet svært langt, og er på verdenstoppen i for eksempel svangerskapspermisjon, så har vi fortsatt en vei å gå: Flere menn enn kvinner har lederjobber. IIkke alle har lik lønn for likt arbeid. Flere jenter sliter psykisk.

Vi i UNICEF har et mandat fra FN til å forvalte Barnekonvensjonen - barnas egne rettigheter. På kvinnedagen er vi opptatt av å fremme jenters rettigheter. For selv om vi er kommet langt i Norge og mange andre land, så diskrimineres fortsatt jenter mange steder i verden. I mange land har kampen nettopp begynt. Dette er en viktig kamp for oss i UNICEF. 

Gratulerer med dagen! Ønsker du å fortsette kvinnekampen i mange, mange år framover, kan du lese mer om hvordan du kan gjøre de tgjennom ditt testamente her.

Først og fremst: Gratulerer med dagen - kvinner og menn over hele verden. 

 

 

 

Gro har vært kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge siden mars 2016. Før det har hun vært både kultur- og nyhets-journalist i Dagbladet i mange år, og har jobbet i Nordlands Framtid i Bodø og Nordlys i Tromsø. Gro er utdannet journalist fra Darlington i England og Norsk Journalisthøgskole, og har også studert engelsk og sosialantropologi ved Universitetet i Tromsø.

Skole forandrer liv

Trygg læring - kunnskap gir engasjement

Utdanning utjevner forskjeller

Unicef